Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
03.02.2018- ...
 
15.03.2010-03.02.2018
 
01.04.2009-14.03.2010
 
12.05.2003-31.03.2009

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 07.05.2003 määrus number 39
Jõustumine:12.05.2003
Redaktsiooni kehtivus:03.02.2018 - ... [RT IV, 31.01.2018, 59]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 24.01.2018 nr 8 [RT IV, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]
Tlv m 10.03.2010 nr 24, jõustumine 15.03.2010
Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 7. mai 2003 nr 39

Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 1-5 ja Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 punktidest 2.5, 2.6 ja 2.12,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:


1. Kinnitada juurdelisatud:

1.1 Linna eluasemekomisjoni põhimäärus ja töökord vastavalt lisale 1;

1.2 Linnaosa eluasemekomisjoni põhimäärus ja töökord vastavalt lisale 2;

1.3 Eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vorm vastavalt lisale 3.

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

3. Määrus jõustub 12. mail 2003.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

Lisa 1 LINNA ELUASEMEKOMISJONI PÕHIMÄÄRUS JA TÖÖKORD (Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)
Lisa 2 LINNAOSA ELUASEMEKOMISJONI PÕHIMÄÄRUS JA TÖÖKORD [RT IV, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]
Lisa 3 AVALDUS ELURUUMI ÜÜRIMIST TAOTLEVA ISIKUNA ARVELEVÕTMISEKS