Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 17.10.2002 nr 56
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt muudab
 
Tlv m 10.05.2000 nr 32
Akt on aluseks
 
Tlv k 09.05.2018 nr 681
 
Tlv k 04.04.2018 nr 506
 
Tlv k 28.03.2018 nr 470
 
Tlv k 08.02.2017 nr 223
 
Tlv k 01.02.2017 nr 192
 
Tlv k 18.01.2017 nr 105
 
Tlv k 22.06.2016 nr 1113
 
Tlv k 15.06.2016 nr 999
 
Tlv k 08.06.2016 nr 932
 
Tlv k 18.05.2016 nr 774
 
Tlv k 03.02.2016 nr 162
 
Tlv k 13.01.2016 nr 23
 
Tlv k 16.12.2015 nr 1893
 
Tlv k 04.11.2015 nr 1651
 
Tlv k 12.08.2015 nr 1164
 
Tlv k 12.08.2015 nr 1165
 
Tlv k 12.08.2015 nr 1171
 
Tlv k 12.08.2015 nr 1172
 
Tlv k 23.04.2014 nr 657
 
Tlv k 16.10.2013 nr 1442
 
Tlv k 19.06.2013 nr 899
Aktile viitab
 
Tlv k 17.06.2020 nr 745
 
Tlv k 15.01.2020 nr 55
 
Tlv k 03.04.2019 nr 471
 
Tlv k 27.02.2019 nr 300
 
Tlv k 20.02.2019 nr 266
 
Tlv k 20.02.2019 nr 267
 
Tlv k 30.01.2019 nr 141
 
Tlv k 30.01.2019 nr 142
 
Tlv k 19.12.2018 nr 1860
 
Tlv k 05.12.2018 nr 1760
 
Tlv k 05.12.2018 nr 1761
 
Tlv k 21.11.2018 nr 1681
 
Tlv k 21.11.2018 nr 1682
 
Tlv k 21.11.2018 nr 1683
 
Tlv k 21.11.2018 nr 1684
 
Tlv k 24.10.2018 nr 1545
 
Tlv k 24.10.2018 nr 1546
 
Tlv k 10.10.2018 nr 1456
 
Tlv k 10.10.2018 nr 1462
 
Tlv k 03.10.2018 nr 1429
 
Tlv k 26.09.2018 nr 1380
 
Tlv k 26.09.2018 nr 1382
 
Tlv k 27.06.2018 nr 1035
 
Tlv k 20.06.2018 nr 977
 
Tlv k 16.05.2018 nr 715
 
Tlv k 02.05.2018 nr 659
 
Tlv k 18.04.2018 nr 584
 
Tlv k 04.04.2018 nr 505
 
Tlv k 04.04.2018 nr 507
 
Tlv k 28.03.2018 nr 475
 
Tlv k 28.03.2018 nr 476
 
Tlv k 12.03.2018 nr 369
 
Tlv k 07.03.2018 nr 334
 
Tlv k 07.03.2018 nr 337
 
Tlv k 07.03.2018 nr 341
 
Tlv k 07.03.2018 nr 342
 
Tlv k 28.02.2018 nr 295
 
Tlv k 14.02.2018 nr 227
 
Tlv k 05.02.2018 nr 185
 
Tlv k 05.02.2018 nr 187
 
Tlv k 05.02.2018 nr 193
 
Tlv k 05.02.2018 nr 194
 
Tlv k 17.01.2018 nr 58
 
Tlv k 06.12.2017 nr 1906
 
Tlv k 08.11.2017 nr 1717
 
Tlv k 08.11.2017 nr 1724
 
Tlv k 08.11.2017 nr 1725
 
Tlv k 01.11.2017 nr 1684
 
Tlv k 01.11.2017 nr 1688
 
Tlv k 18.10.2017 nr 1612
Näita veel (413)
Akti muudavad
 
Tlv m 24.01.2018 nr 8
 
Tlv m 10.03.2010 nr 24
 
Tlv m 25.03.2009 nr 22
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 07.05.2003 määrus number 39
Jõustumine:12.05.2003
Redaktsiooni kehtivus:03.02.2018 - ... [RT IV, 31.01.2018, 59]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 24.01.2018 nr 8 [RT IV, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]
Tlv m 10.03.2010 nr 24, jõustumine 15.03.2010
Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 7. mai 2003 nr 39

Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 1-5 ja Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 punktidest 2.5, 2.6 ja 2.12,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:


1. Kinnitada juurdelisatud:

1.1 Linna eluasemekomisjoni põhimäärus ja töökord vastavalt lisale 1;

1.2 Linnaosa eluasemekomisjoni põhimäärus ja töökord vastavalt lisale 2;

1.3 Eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vorm vastavalt lisale 3.

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

3. Määrus jõustub 12. mail 2003.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

Lisa 1 LINNA ELUASEMEKOMISJONI PÕHIMÄÄRUS JA TÖÖKORD (Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)
Lisa 2 LINNAOSA ELUASEMEKOMISJONI PÕHIMÄÄRUS JA TÖÖKORD [RT IV, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]
Lisa 3 AVALDUS ELURUUMI ÜÜRIMIST TAOTLEVA ISIKUNA ARVELEVÕTMISEKS