Tallinna Liikluskorralduskeskuse tegevuse lõpetamine, Tallinna Kommunaalameti põhimääruse muutmine ning linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 30.04.2003 määrus number 29
jõustumine 07.05.2003

Redaktsiooni kehtivus 07.05.2003 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

30. aprill 2003 nr 29

 

 

 

 

Tallinna Liikluskorralduskeskuse tegevuse lõpetamine, Tallinna Kommunaalameti põhimääruse muutmine ning linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja 36, § 35 lg 2, Avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 1, Tallinna põhimääruse § 42 lg 4, § 52 lg 2 ja lg 7, linnavolikogu 28. novembri 2002 määrusest nr 64 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

Tallinna Linnavolikogu
määrab:

 

 

 

 

1. Lõpetada Tallinna Kommunaalameti hallatava asutuse Tallinna Liikluskorralduskeskus tegevus alates 1. augustist 2003.

2. Linnavalitsusel korraldada Tallinna Liikluskorralduskeskuse tegevuse lõpetamine.

3. Muuta Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 69 kinnitatud Tallinna Kommunaalameti põhimäärust järgmiselt:

3.1 täiendada põhimäärust punktiga 2.1.23 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“2.1.23 teede ja tänavate sulgemise maksu haldamine vastavalt Maksukorralduse seadusele, Kohalike maksude seadusele ning linnavolikogu poolt kehtestatud teede ja tänavate sulgemise maksu määrusele;“;

3.2 täiendada põhimäärust punktiga 2.1.24 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“2.1. 24 parkimistasu maksmise kontrollimine, viivistasu määramine ja viivistasu sissenõudmine ning parkimistasu haldamise toimingute teostamine vastavalt Maksukorralduse seadusele, Kohalike maksude seadusele ning linnavolikogu poolt kehtestatud parkimistasu määrusele;“;

3.3 täiendada põhimäärust punktiga 2.1.25 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“2.1.25 linnaliikluse operatiivne korraldamine, liiklusskeemide väljatöötamine ja kooskõlastamine;“;

3.4 täiendada põhimäärust punktiga 2.1.26 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“2.1.26 liikluskorralduse tehniliste vahendite tellimine, nende paigalduse ja hoolduse korraldamine;“;

3.5 täiendada põhimäärust punktiga 2.1.27 ja sõnastada see alljärgnevalt:

“2.1.27 valgusfooride ja foorikeskuse töö tagamine.“.

4. Muuta Tallinna Linnavolikogu 28. novembri 2002 määruse nr 64 lisas 1 kinnitatud Tallinna linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu punkti 4 “Elamumajandusamet“ ja punkti 7  “Kommunaalamet“ ning lugeda Tallinna linna ametiasutuste teenistujate ametikohtade arvuks kokku 1923 alates 7. maist 2003 ja 1927 alates 1. augustist 2003.

5. Kinnitada Tallinna Kommunaalameti struktuur ja teenistujate koosseis alates 7. maist 2003 ning Tallinna Elamumajandusameti struktuur ja teenistujate koosseis alates 1. augustist 2003 vastavalt lisale.

6. Määrus jõustub 7. mail 2003.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 30. aprilli 2003

määrusega nr 29

 

 

Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

 

 

7. Kommunaalamet (alates 07.05.2003)

 

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

 

Juhataja asetäitja

1

JA

 

 

Kantselei

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

 

Jurist

2

VA

 

 

Personali peaspetsialist

1

VA

 

 

Infotehnoloogia vanemspetsialist

1

VA

 

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

 

Arenguosakond

 

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

 

Projektijuht

3

VA

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

 

Ökonoomikaosakond

 

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

 

Pearaamatupidaja

1

VA

 

 

Vanemraamatupidaja

3

VA

 

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

 

Ehituse ja järelevalve osakond

 

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

 

Peaspetsialist

5

VA

 

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

 

Spetsialist

1

VA

 

 

Heakorraosakond

 

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

 

Peaspetsialist

5

VA

 

 

Inseneriosakond

 

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

 

Vanemspetsialist

3

VA

 

 

Registriosakond

 

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

 

Spetsialist

2

VA

 

 

Liiklusteenistus

 

 

 

 

Direktor

1

JA

 

 

Liikluskorralduse osakond

 

 

 

 

Peaspetsialist

5

VA

 

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

 

Spetsialist

3

VA

 

 

Parkimiskorralduse osakond

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

 

Nooremkontrolör

10

NA

 

 

Kokku

64

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elamumajandusamet (alates 01.08.2003)

 

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

 

Spetsialist

1

VA

 

 

Jurist

1

VA

 

 

Pearaamatupidaja

1

VA

 

 

Projektijuht

2

VA

 

 

Elamuosakond

 

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja-elamuosakonna juhataja

1

JA

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

 

Vanemspetsialist

4

VA

 

 

Linnavara osakond

 

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

 

Vanemspetsialist

3

VA

 

 

Müügi ja hanke osakond

 

 

 

 

Juhataja

1

JA

 

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

 

Spetsialist

1

VA

 

 

Üürikomisjon

 

 

 

 

Peaspetsilist

1

VA

 

 

Vanemspetsialist

2

VA

 

 

Spetsialist

1

VA

 

 

Kokku

24