Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 19.03.2003 määrus number 28
jõustumine 24.03.2003

Redaktsiooni kehtivus 24.03.2003 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

19. märts 2003 nr 28

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine

Lasnamäe linnaosas

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Lasnamäe Linnaosa halduskogu ettepaneku,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Määrata Ülemiste asumis, Suur – Sõjamäe tänav 10 Dvigateli tööstuspargi  detailplaneeringuga ettenähtud tänavatele nimed vastavalt määruse lisale järgmiselt:

1.1 Keevise tänav;

1.2 Sepise tänav;

1.3 Valukoja tänav;

1.4 Lõõtsa tänav;

1.5 Sepapaja tänav;

1.6 Ääsi tänav.

2. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil määrata Keevise, Sepise, Valukoja, Lõõtsa, Sepapaja ja Ääsi tänavate nimede alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

3. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 10. jaanuari 1997 määruse nr 1 “Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas, Ülemiste ja Uuslinna asumis“ punkt 1, millega on määratud Keevise, Sepise ja Valukoja tänava leviala.

5. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

6. Määrus jõustub 24. märtsil 2003.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa - Suur - Sõjamäe tn 10 Dvigateli tööstuspargi detailplaneering