Tallinna Linnavalitsus 19.03.2003 määrus number 28.
Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine