Tallinna Linnavalitsus 19.03.2003 määrus number 28.
Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna kohanimede määramise korra kinnitamine Tvk m 46 18.09.1997 01.10.1997