Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnu tee, Käo ja Kajaka tn vahelise maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine
Tallinna Linnavalitsus 19.03.2003 korraldus number 708
Redaktsiooni kehtivus:19.03.2003 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

19. märts 2003 nr 708-k

 

Linnu tee, Käo ja Kajaka tn vahelise maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1 ja § 46 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse p 12.6 ja Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2002 korralduse nr 1719-k alusel,

 

1. Võtta vastu Linnu tee, Käo ja Kajaka tn vahelise maa-ala detailplaneering, arhitekt Milvi Vainiku töö.

 

2. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil ning Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

 

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

4. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär