Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnu tee 3 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine korteriomandi seadmiseks
Tallinna Linnavalitsus 19.03.2003 korraldus number 686
Redaktsiooni kehtivus:19.03.2003 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

19. märts 2003 nr 686-k

 

Linnu tee 3 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine korteriomandi seadmiseks

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 20 lg 3, Eluruumide erastamise seaduse § 211, § 212, § 23 lg 2, Asjaõigusseaduse § 140, § 156, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2001 määruse nr 54 “Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1993.a määruse nr 198 “Eluruumide erastamise korraldamine“ muutmine“ § 2, Tallinna Linnavolikogu 28. novembri 2002 otsusega nr 467 kehtestatud Linnu tee, Tondi, Kajaka ja Västriku tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu, Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 2001 määrusega nr 42 kinnitatud Korteriomandi seadmise korra, Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2001 määrusega nr 72 kinnitatud Katastrimõõdistamisega ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramise korra, Osaühing Aakermaa poolt koostatud katastriüksuse plaani töö nr 0532 ja toimiku materjalid

 

1. Määrata Kristiine linnaosas ehitiste teenindamiseks vajalik maa korteriomandi seadmiseks alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Linnu tee 3

1.2 pindala: 1930 m2

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

 

2. Isik, kelle taotlusel ehitiste teenindamiseks vajalik maa määratakse:

2.1 nimi: Tallinna linn

2.2 asukoht: Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199.

 

3. Korteriomanikel tagada:

3.1 läbi krundi juurdepääsutee Linnu tee 1, Tondi tn 44B ja 46 kruntidele;

3.2 juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

 

4. Korteriomanikud on kohustatud tasuma korteriomandi seadmise käigus katastriüksuse moodustamisel katastrimõõdistamise teel kohaliku omavalitsuse kantud kulude katteks rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti erastamise arvele nr 10022069556000 AS Eesti Ühispank, kood 401. Kulud tasuvad korteriomanikud rahas enne korteriomandi kinnistamist proportsionaalselt, lähtudes korteriomandi mõtteliseks osaks oleva maa mõttelise osa suurusest.

 

5. Kristiine Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Linnu tee 3 korteriomanikele.

 

6. Tallinna Maa-ametil kanda käesolevast korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

 

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär