Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 19.02.2003 määrus number 18 [RT IV, 16.08.2013, 27]
Jõustumine:03.03.2003
Redaktsiooni kehtivus:03.03.2003 - ... [RT IV, 16.08.2013, 27]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

19. veebruar 2003 nr 18

 

Tänavanimede määramine Kesklinnas

 

 

Lähtudes Tallinn Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Kesklinna halduskogu ettepaneku,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

1. Määrata Keldrimäe asumis, Liivalaia, Juhkentali, Liivamäe ja Imanta tänavate vahelise kvartali detailplaneeringuga ettenähtud kahele uuele tänavale nimed Veski tänav ja Väike-Liivamäe tänav vastavalt määruse lisale.

2. Pikendada Imanta tänava levikuala Liivalaia tänavast Liivamäe tänava ja Juhkentali tänava ristumiskohani vastavalt määruse lisale.

3. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil määrata Veski ja Väike-Liivamäe tänavate nimede alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

5. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

6. Määrus jõustub 3. märtsil 2003.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

Lisa