Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 30.01.2003 määrus number 9
Jõustumine:02.02.2003
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:15.02.2011 - 01.01.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013

REDAKTSIOON:

Tvk m 10.02.2011 nr 3, jõustumine 15.02.2011
Tvk m 16.12.2010 nr 64, jõustumine 01.07.2011
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011
Tvk m 02.04.2009 nr 10 jõust. 09.04.2009; rakendatakse alates 15.05.2009; § 1 p 1
Tvk m 21.06.2007 nr 23 jõust. 01.01.2008;
Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008; p 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1 rakendatakse alates 01.02.2008
Tvk m 01.11.2007 nr 33 jõust. 01.01.2008
Tvk m 21.06.2007 nr 23 jõust. 01.07.2007
Tvk m 14.12.2006 nr 67 jõust. 01.04.2007
Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.01.2007
Tvk m 14.12.2006 nr 67 jõust. 21.12.2006
Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.08.2006
Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005
Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005
Tvk m 09.12.2004 nr 46 jõust. 01.01.2005
Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004
Tvk m 11.12.2003 nr 68 jõust.18.12.2003
Tvk m 14.08.2003 nr 43 jõust. 21.08.2003

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

30. jaanuar 2003 nr 9

 

Parkimistasu kehtestamine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p 2, Maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, Kohalike maksude seaduse § 2 lg 2, § 5 p 10 ja § 14¹ ning Liiklusseaduse § 68 lg 1, § 187 ja § 188

(Tvk m 16.12.2010 nr 64, jõustumine 01.07.2011)

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kehtestada parkimistasu vastavalt määruse lisale.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu:

2.1 4. aprilli 2002 määrus nr 23 “Sõidukite tasulise parkimiskorra muutmine”;

2.2 8. veebruari 2001 määrus nr 8 “Sõidukite tasulise parkimiskorra muutmine”;

2.3 23. septembri 1999 määruse nr 32 “Sõidukite tasulise parkimise korra kehtestamine” punktid 1 ja 2.

3. Kommunaalametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab oma ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Tallinna Maksuametile.

4. Määrus jõustub 2. veebruaril 2003.

     

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

LISA
Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003
määrusele nr 9

 

Parkimistasu

 

1. Maksu nimetus

1.1 Parkimistasu on Tallinna linna (edaspidi linna) avalikul tasulisel parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil kehtestatud kohalik maks.
(Tvk m 14.12.2006 nr 67 jõust. 21.12.2006)

2. Maksuobjekt

2.1 Parkimistasu objektiks on linna avalikule tasulisele parkimisalale pargitud mootorsõidukid ja (järel)haagised.

3. Maksumaksja (maksukohustuslane)

3.1 Parkimistasu maksjaks on mootorsõiduki juht, kes pargib sõiduki või haagise linna avaliku tasulise parkimisala piires.

4. Maksu tasumise kord ja tähtaeg

4.1 Mootorsõiduki juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast parkimise alustamist. Kui mootorsõiduki juht on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andnud, siis tekib parkimistasu maksmise kohustus 15 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest.

4.2 Kui mootorsõiduki juht ei ole parkimise alustamisel parkimisaja algust kirjalikult või parkimiskella abil parkimise kontrolli teostajale nähtavalt ja arusaadavalt teada andnud, tekib mootorsõiduki juhil parkimistasu maksmise kohustus parkimise alustamise hetkest. Parkimiskell või kirjalik teade parkimise algusaja kohta peab olema sõiduki esiklaasil nähtaval kohal, kusjuures kirjalik teade peab olema vormistatud loetavalt ja arusaadavalt.

4.3 . Parkimistasu tasumist ja parkimise õigust tõendab:
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

4.3.1 nõuetekohaselt kustutatud ühekordne parkimispilet
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

4.3.2 parkimisautomaadi pilet;
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

4.3.3 parkimise kuukaart;
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

4.3.4 elaniku aastakaart või parkimisjärelevalve ametiisiku saadud kinnitus elektroonilise aastakaardi olemasolu kohta;
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005;

Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.01.2007;

Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

4.3.41 hooajakaart või parkimisjärelevalve ametiisiku saadud kinnitus elektroonilise hooajakaardi olemasolu kohta;

(Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

4.3.5 parkimise soodusluba või parkimisjärelevalve ametiisiku saadud kinnitus elektroonilise soodusloa olemasolu kohta;
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005;

Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

4.3.6 mobiilsideoperaatori kinnitus antud sõiduki parkimise kohta antud tasulisel parkimisalal;
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

4.3.7 muu parkimistasu tasumise identifitseerimise vahend;
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

4.3.8 „Pargi ja reisi” süsteemi parklas parkimisel vastav pilet.
(Tvk m 21.06.2007 nr 23 jõust. 01.07.2007)

 

4.4  Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Haagise parkimisel peab parkimise õigust tõendav dokument olema paigaldatud haagise tiislile, nii et oleks võimalik tuvastada parkimisaega või dokumendi kehtivust. Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart paigaldatakse sõiduki esi- või tagaklaasile. Elektroonilise aastakaardi, elektroonilise hooajakaardi või elektroonilise soodusloa olemasolul, ei ole nimetatud parkimisõigust tõendava dokumendi paigaldamine sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nõutav.
(Tvk m 16.12.2010 nr 64, jõustumine 01.07.2011)

 

4.5 Parkimistasu laekub linnaeelarvesse.

5. Tasuline parkimisala

5.1 Kesklinna avalik tasuline parkimisala, mis on piiritletud Tallinna lahe - Kalasadama tänava - Põhja puiestee - Kotzebue tänava - Kopli tänava - Telliskivi tänava - raudtee (paralleelselt Tehnika tänavaga ja kuni Filtri teeni) - Filtri tee - Odra tänava - Türnpu tänava - Vilmsi tänava - Gonsiori tänava - Roheline Aas tänava - Poska tänava - Narva maantee - Bensiini tänava ja Tallinna lahega;
(Tvk m 14.12.2006 nr 67 jõust. 01.04.2007)

 

5.2 Kesklinna avalikus tasulises parkimisalas asuv:

5.2.1 vanalinna valveta tasulise parkimise tsoon, mis on piiritletud Toompuiestee – Kaarli puiestee-  Vabaduse väljaku – Pärnu maantee – Viru väljaku – Mere puiestee ja Rannamäe teega;

5.2.2 Kõrgendatud maksumääraga kesklinna valveta tasulise parkimise tsoon (südalinn), mis on piiritletud Vabaduse väljaku – Roosikrantsi tänava – Pärnu maantee – Sakala tänava – Kentmanni tänava – Liivalaia tänava – Pronksi tänava – Narva maantee ja Pärnu maanteega.
(Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.08.2006)

 

5.3  Pirita tasuline parkimisala asub Merivälja tee 1c ja 1e parklate piires.

(Tvk m 02.04.2009 nr 10 jõust. 09.04.2009; rakendatakse alates 15.05.2009)

 

5.3.1 (Kehtetu - Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

5.3.2 (Kehtetu - Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

5.3.3 (Kehtetu - Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

5.3.4 (Kehtetu - Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

5.3.5 (Kehtetu - Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

5.3.6 (Kehtetu - Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

5.3.7 (Kehtetu - Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

5.3.8 (Kehtetu - Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

 

5.4 Mootorsõidukite avalikud tasulised parkimisalad tähistatakse liikluskorraldusvahenditega. Avalikke tasulisi parkimisalasid piiritlevad tänavad kuuluvad tasulisse parkimisalasse täies mahus.

(Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

5.5 Mootorsõidukite tasulise parkimise aeg avalikus tasulises parkimisalas:

5.5.1 Kesklinnas (v.a vanalinna valveta parkimise tsoonis) tööpäevadel kella 07.00 kuni 19.00 ja laupäevadel kella 08.00 kuni 15.00;

(Tvk m 02.04.2009 nr 10 jõust. 09.04.2009)

5.5.2 Kesklinnas asuvas vanalinna valveta tasulises parkimise tsoonis ööpäevaringselt;

(Tvk m 02.04.2009 nr 10 jõust. 09.04.2009)

5.5.3 Pirita linnaosas ajavahemikul 15. maist kuni 15. septembrini kella 10.00-st kuni 22.00-ni.

(Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

 

6. Maksumäär
(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

6.1 Kesklinna sõidukite valveta tasulisel parkimisalal (v.a. vanalinna ja kõrgendatud maksumääraga kesklinna valveta tasulistes parkimise tsoonides):
(Tvk m 02.04.2009 nr 10 jõust. 09.04.2009)

6.1.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit)

0,26 eurot

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004;
Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.02.2008;
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

6.1.2 kuukaart

127,82 eurot

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004;
Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

 

6.2 kesklinna kõrgendatud maksumääraga valveta tasulises parkimise tsoonis (südalinn):

(Tvk m 02.04.2009 nr 10 jõust. 09.04.2009)

6.2.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit)

0,58 eurot

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004;
Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.02.2008
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

6.2.2 kuukaart

223,69 euroti

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004;
Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

 

6.3 vanalinna tasulises valveta parkimise tsoonis:

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

6.3.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit)

1,15 eurot

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004;
Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.02.2008
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

6.3.2 kuukaart

287,60 eurot

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004;
Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

 

6.4 (Kehtetu - Tvk m 02.04.2009 nr 10 jõust. 09.04.2009)

 

6.5 Pirita linnaosa avalikul tasulisel parkimisalal:

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

6.5.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a esimesed 15 minutit)

0,19 eurot

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004;
Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

6.5.2 (Kehtetu - Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

 

6.5.3 kuupäevaline parkimise päevapilet

3,20 eurot

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

6.5.4 kuukaart

31,96 eurot

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

6.6 aastakaart kesklinna tasulise parkimisala elaniku mootorsõiduki parkimiseks

38,35 eurot

(Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.01.2007;
Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

6.7 hooajakaart (15. maist kuni 15. septembrini) Pirita tasulise parkimisala            6,39 eurot

elaniku mootorsõiduki parkimiseks

(Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

6.8 Mobiilsideoperaatori vahendusel ja parkimisautomaadis parkimistasu maksmisel arvestatakse tasutud parkimisaega vastavalt tasumisele minutipõhiselt. Parkimistasu minuti määr saadakse vastava parkimisala tsooni kohta kehtestatud 15 minuti maksumäära jagamisel 15-ga. Parkimispiletiga tasumisel arvestatakse tasutud parkimisaega vastavalt parkimispiletil märgitud summale.
(Tvk m 10.02.2011 nr 3, jõustumine 15.02.2011)

 

 

7. Maksuvabastused

7.1 Parkimistasu maksmisest on vabastatud liikumispuudega juht tema kasutuses oleva sõiduki parkimisel nõuetekohase parkimiskaardi olemasolul. Parkimiskaardi väljastab sotsiaalministri kehtestatud tingimustel Tallinna Transpordiamet (edaspidi transpordiamet).

(Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005)

7.2 Parkimistasu maksmisest on vabastatud:

7.2.1 Tallinna Linnavolikogu liikmed;

7.2.2 Tallinna Linnavalitsuse liikmed;

7.2.3 kesklinna avalikul tasulisel parkimisalal juhid selliste hübriidmootoriga (osaliselt või täielikult elektri jõul töötav) sõidukite parkimisel, mille heitgaaside saasteainete süsinikdioksiidi (CO2) emissioon valmistaja andmetel on kuni 125 grammi kilomeetri kohta;
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005;

Tvk m 21.06.2007 nr 23 jõust. 01.01.2008, kehtiv kuni 31.12.2009;

Tvk m 01.11.2007 nr 33 jõust 01.01.2008; ketiv kuni 31.12.2009)

7.2.31 juhid selliste sõidukite parkimisel, mille heitgaaside saasteainete süsinikdioksiidi (CO2) emissioon on null grammi kilomeetri kohta;

(Tvk m 21.06.2007 nr 23 jõust. 01.07.2007; rakendatakse alates 01.01.2010)

7.2.4 Rahvusvahelise Olümpiakomitee egiidi all toimunud olümpiamängude võitjad, kes elavad Eesti Vabariigis ja kelle andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse;
(Tvk m 14.12.2006 nr 67 jõust. 21.12.2006)

7.2.5 juhid kaherattalise mootorsõiduki parkimisel.

(Tvk m 21.06.2007 nr 23 jõust. 01.07.2007)

 

7.3 Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada taotlus transpordiametile.

(Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005)

7.4 Õigust soodustusele tõendab transpordiameti parkimise soodusluba või parkimisjärelevalve ametiisiku saadud kinnitus elektroonilise soodusloa olemasolu kohta.

(Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005;

Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

7.5 Diplomaatilise esinduse sõidukitel registreerimismärgiga seeriast CMD ja CD on parkimisel punktis 8.3.1 nimetatud soodusloaga võrdsustatud õigused.

7.6 Parkimistasu maksmisest on vabastatud sõidukijuht “Pargi ja reisi” parklates parkimisel Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis kasutusel oleva kehtiva päeva- või pikemaajalise perioodipileti esitamisel.

(Tvk m 21.06.2007 nr 23 jõust. 01.07.2007;

Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

 

8. Maksusoodustused elanikele ja nende andmise kord

(Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

8.1 Elanikul, kelle elukoht on olnud vähemalt üks aasta taotluse esitamisele vahetult eelneval perioodil rahvastikuregistri andmetel Tallinn, kelle elukoht taotluse esitamisel asub rahvastikuregistri andmetel Tallinna avaliku tasulise parkimisala piires ning kelle ees- ja perekonnanimi on kantud sõiduki registreerimistunnistusele, on õigus saada tema kasutuses oleva sõiduki parkimiseks elukoha vahetus läheduses olevatele parkimiskohtadele vastavalt punktis 6.6 nimetatud tasu maksmisel aastakaart või hooajakaart. Kui nimetatud elaniku omandis või kasutuses on mitu sõidukit, on tal õigus saada ainult üks eelnimetatud soodustus ühe sõiduki parkimiseks. Taotluse esitajale aastakaardi või hooajakaardi andmise otsustab transpordiamet, märkides loale sõiduki registreerimisnumbri, loa kehtivuse aja ja parkimispiirkonna, kus on parkimine lubatud. Soodustuse saaja nõusolekul edastatakse teatis loast elektrooniliselt taotluses näidatud elektronposti aadressile.

(Tvk m 02.04.2009 nr 10 jõust. 09.04.2009)

8.11 Elanikul, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tallinn ning kelle nimi on kantud mootorsõiduki registreerimistunnistusele, on õigus isikut tõendava dokumendi ja sõiduki registreerimistunnistuse esitamisel saada üks 25% maksusoodustusega määruse punktis 6.1.2, 6.2.2, 6.3.2 või 6.5.4 nimetatud kuukaart. Soodustus kehtib füüsilisele isikule.

(Tvk m 21.06.2007 nr 23 jõust. 01.07.2007;

Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

8.2 Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) annab käesolevas määruses sätestatud alustel ja korras parkimistasusoodustusi, mille kohta vormistatakse linnavalitsuse vastava korralduse alusel parkimise soodusluba (edaspidi soodusluba).

8.3 Soodusluba antakse märkega:

8.3.1 lubatud parkimine Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal;

8.3.2 lubatud parkimine vanalinna tasulise parkimise tsoonis;

8.3.3 lubatud parkimine Kesklinna avalikul tasulisel parkimisalal, v.a vanalinna tasulise parkimise tsoon;

8.3.4 lubatud parkimine avalikul tasulisel parkimisalal, tänava (-te) nimetamisega.

8.4 Linnavalitsus otsustab taotluse alusel parkimistasu soodustuste andmise punktides 6.1.2, 6.2.2, 6.3.2 või 6.5.4 nimetatud maksumäärast:

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

8.4.1 Tallinna linna ametiasutustele ja linna osalusega äriühingutele, kui parkimine tasulisel parkimisalal on vajalik seoses tööülesannete täitmisega - 80 kuni 100% ulatuses;

8.4.2 Riigikogu liikmetele või riigiasutusele, mis asub tasulise parkimise alas, kui parkimine tasulisel parkimisalal on vajalik seoses tööülesannete täitmisega ning seal puudub hoov, siseõu või ei ole neis võimalik parkimist korraldada - 50 kuni 80% ulatuses. Linnavalitsus võib mõjuvatel põhjustel rakendada riigiasutustele soodustust kuni 100 % ulatuses;

8.4.3 muudel juhtudel lähtudes avalikust huvist kuni 100%.

(Tvk m 11.12.2003 nr 68 jõust.18.12.2003)

8.5 Parkimistasu soodustus antakse kuni üheks kalendriaastaks.

8.6 Põhjendatud taotlus parkimistasu soodustuste saamiseks esitatakse linnavalitsusele transpordiameti kaudu. Soodusloa taotluse vaatab läbi linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjon (edaspidi komisjon), mille moodustab ja mille koosseisu kinnitab linnavalitsus. Komisjon esitab linnavalitsusele otsustamiseks korralduse eelnõu parkimistasu soodustuse andmise või soodustuse andmisest keeldumise kohta.

(Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005)

8.7 Soodusloa andmise otsustab linnavalitsus oma korraldusega, milles näidatakse ära soodustuse saaja, parkimisala, mille kohta soodustus antakse, soodustuse ulatus ja loa kehtivuse aeg.

8.8 Sooduslubade väljastamist korraldab ja nende üle peab arvestust transpordiamet.

(Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005)

8.9 Soodusluba või punktides 6.6 või 6.7 nimetatud aastakaart või hooajakaart annab õiguse mootorsõiduki parkimiseks loal näidatud avalikul tasulisel parkimisalal.

(Tvk m 21.06.2007 nr 23 jõust. 01.07.2007;

Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

8.10 Linnavalitsus ei tohi anda parkimistasusoodustust taotlejale, kes on soodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel on Tallinna linna kohalike maksude osas maksuvõlg.

8.101. Kui ilmneb, et isik on esitanud valeandmeid, isikul on Tallinna linna kohalike maksude osas maksuvõlg, isiku rahvastikuregistri järgne uus elukoht on väljaspool tasulise parkimise ala või soodustuse andmise alus langeb ära, tunnistab transpordiamet antud aastakaardi, hooajakaardi või soodusloa kehtetuks, tehes otsuse adressaadile teatavaks, otsuse saatmisega isiku poolt loa taotlemisel näidatud postiaadressile. Aastakaardi või soodusloa kehtetuks tunnistamisel parkimistasu ei tagastata. Parkimistasu tagastamist võib taotleda proportsionaalselt soodusloa kasutamata kehtivusaja ulatuses üksnes punkti 8.4.1 alusel väljastatud soodusloa kehtetuks tunnistamisel.
(Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.08.2006;

Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

8.102. Aastakaart või soodusluba kaotab kehtivuse viiendal päeval vastava otsuse punkti 8.101 kohaselt teatavaks tegemisest
(Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.08.2006)

8103. Aastakaardi ja soodusloa taotlemise vormi kehtestab Tallinna Linnavalitsus.
(Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.08.2006)

8.11 (Kehtetu - Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

8.12  Transpordiametil esitada kord kvartalis Tallinna Linnavolikogu rahanduskomisjonile andmed väljastatud parkimise sooduslubade kohta.

(Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005)

9. Viivistasu

9.1. Parkimisjärelevalve ametiisik teeb viivistasu määramise otsuse (edaspidi viivistasu otsus) kui:

9.1.1 parkimistasu on maksmata või on tasutud väiksema määra järgi,
(Tvk m 16.12.2010 nr 64, jõustumine 01.07.2011)

9.1.2 tasutud parkimisaega on ületatud,

9.1.3 tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt täidetud,

9.1.4 tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud vastavalt käesoleva määruse punktis 4.4 sätestatule,
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

9.1.5. Mobiilsideoperaatori vahendusel tasutud parkimisaega on ületatud.
(Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.08.2006)

 

9.2.Viivistasu maksja on mootorsõiduki või selle haagise omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle haagise vastutav kasutaja, on viivistasu maksja vastutav kasutaja.
(Tvk m 16.12.2010 nr 64, jõustumine 01.07.2011)

9.3. Viivistasu otsus koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb parkimisjärelevalvet teostavale ametiisikule, teine antakse mootorsõiduki juhile või selle haagise kasutajale või kinnitatakse mootorsõiduki ja selle haagise külge nähtavale kohale ilmastikukindlas ümbrises ning kolmas toimetatakse viie päeva jooksul mootorsõiduki ja selle haagise omanikule või kasutajale elektronposti aadressile, mille on mootorsõiduki või selle haagise omanik või vastutav kasutaja teatanud liiklusregistrile, liikluskindlustuse registrile või rahvastikuregistrile. Kui viivistasu adressaat ei kinnita elektrooniliselt edastatud viivistasu kättesaamist viie päeva jooksul saatmisest arvates või ei ole teada tema elektronposti aadress, kohaldatakse viivistasu otsuse kättetoimetamisele maksukorralduse seaduse 4. peatükis sätestatut pärast seda, kui viivistasu ei ole laekunud mootorsõiduki juhile või selle haagise kasutajale esitatud või mootorsõiduki või selle haagise külge kinnitatud viivistasu otsuses märgitud tähtajaks.
(Tvk m 16.12.2010 nr 64, jõustumine 01.07.2011)

9.4. Viivistasu otsusesse märgitakse:

9.4.1. otsuse koostanud ametiisiku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;

9.4.2. selle asutuse nimetus, kelle nimel otsus tehakse, ja kontaktandmed;

9.4.3. kui otsuse on teinud eraõigusliku juriidilise isiku töötaja, siis eraõigusliku juriidilise isiku nimi, registrikood ja kontaktandmed;
(Tvk m 16.12.2010 nr 64, jõustumine 01.07.2011)

9.4.4. otsuse tegemise koht, kuupäev ning kellaaeg;

9.4.5. mootorsõiduki või selle haagise tüüp, mark ja registreerimismärk;
(Tvk m 16.12.2010 nr 64, jõustumine 01.07.2011)

9.4.6. otsuse tegemise aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus;

9.4.7. otsuse tegemise õiguslik alus;

9.4.8. määratud viivistasu;
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

9.4.9. teade selle kohta, et otsus toimetatakse kätte mootorsõiduki omaniku või kasutaja aadressil;

9.4.10. sundtäitmise algatamise hoiatus otsuse täitmata jätmise korral;

9.4.11. otsuse vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

9.5. Kui mootorsõidukit ei ole tasulise parkimise kohast eemaldatud, on järelevalvet teostaval ametiisikul õigus vähemalt 24 tunni möödudes teha uus viivistasu otsus.

9.6. Viivistasu määr käesoleva määruse punktides 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 ja 9.1.4 nimetatud juhtudel on 31 eurot ööpäevas. Viivistasu määr punktis 9.1.5 toodud juhul on 15,50 eurot ööpäevas. Viivistasu määramise aegumisele kohaldatakse maksukorralduse seaduses sätestatut.
(Tvk m 16.12.2010 nr 64, jõustumine 01.07.2011)

9.7. Mootorsõiduki omanikule või kasutajale kättetoimetatavasse viivistasu otsusesse märgitakse lisaks käesoleva määruse punktis 9.4 nimetatud andmetele:

9.7.1. mootorsõiduki või selle haagise omanikule või kasutajale kättetoimetatavasse viivistasu otsusesse märgitakse käesoleva määruse punktis 9.4 nimetatud andmetele lisaks mootorsõiduki või selle haagise omaniku või kasutaja nimi või nimetus, isiku- või registrikood ning elu- või asukoha aadress;
(Tvk m 16.12.2010 nr 64, jõustumine 01.07.2011)

9.7.2. viivistasu maksmise tähtaeg.

9.8. Viivistasu otsusele lisatakse viivistasu maksekorraldus koos pangakonto numbri ning viitenumbriga. Viivistasu maksmise tähtaeg on 14 päeva mootorsõiduki omanikule või kasutajale viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates.

9.9. Viivistasu laekub linnaeelarvesse.

9.10. Viivistasu loetakse õigeaegselt makstuks, kui see on maksmise tähtpäevaks laekunud viivistasu otsuses märgitud pangakontole.

9.11. Kui mootorsõiduki omanik või kasutaja leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta pöörduda maksukorralduse seaduse § 138 märgitud tähtaja jooksul vaidega linnavalitsusse või esitada halduskohtule kaebuse.

9.12. Viivistasu tähtpäevaks maksmata jätmise korral võib parkimistasu maksuhaldur esitada viivistasu nõude koheseks sundtäitmiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras.
(Tvk m 09.12.2004 nr 46 jõust. 01.01.2005)

10. Maksuhaldur

10.1  Linna tasulisel parkimisalal korraldab parkimist linnavalitsus oma ametite kaudu. Parkimisjärelevalvet, parkimistasu maksmise kontrollimist, viivistasu määramist ja viivistasu sissenõudmist ning parkimistasu haldamise toiminguid teostavad Tallinna Transpordiamet, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet ja Tallinna Linnakantselei vastavalt oma põhimäärusele. Linnavalitsus võib linnavolikogu nõusolekul majandusliku otstarbekuse korral halduslepingu alusel parkimistasu maksmise korraldamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning viivistasu määramise, viivistasu otsuse kolmanda eksemplari edastamise ja viivistasu otsuse sundtäitmiseks esitamise üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule. Eraõiguslik juriidiline isik osaleb menetluses oma töötaja kaudu, kellele laienevad liiklusseaduses ametiisiku kohta käivad sätted.
(Tvk m 16.12.2010 nr 64, jõustumine 01.07.2011)

10.2 Maksuhalduril on maksude kogumisel Kohalike maksude seadusega, Maksukorralduse seadusega ja Liiklusseadusega talle antud õigused ning pandud kohustused.

 

10.3 Maksuhalduri volitused on Tallinna Linnakantselei järgmistel ametiisikutel:

10.3.1 finantsteenistuse linnakassa juhataja;

10.3.2 finantsteenistuse linnakassa vanemspetsialist.

(Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005)

 

10.4 Maksuhalduri volitused on Tallinna Transpordiameti järgmisetel ametiisikutel:

10.4.1 juhataja asetäitja;

10.4.2 direktor;

10.4.3 (Kehtetu - Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

10.4.4 (Kehtetu - Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

10.4.5 (Kehtetu - Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

10.4.6 linnatranspordi osakonna juhataja;

10.4.7 linnatranspordi osakonna vanemspetsialist;

10.4.8 linnatranspordi osakonna kontrolör.

(Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005;

Tvk m 13.12.2007 nr 56 jõust. 20.12.2007; rakendatakse alates 01.01.2008)

 

11. Rakendussätted

11.1 Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud soodusload ja kaardid kehtivad neis märgitud kuupäevani.