Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
15.02.2011-01.01.2013
 
01.07.2011-14.02.2011
 
01.01.2012-30.06.2011
 
09.04.2009-31.12.2011
 
01.07.2007-08.04.2009
 
20.12.2007-30.06.2007
 
01.07.2007-19.12.2007
 
21.12.2006-30.06.2007
 
01.01.2007-20.12.2006
 
21.12.2006-31.07.2006
 
01.08.2006-20.12.2006
 
01.07.2005-31.07.2006
 
03.02.2005-30.06.2005
 
01.01.2005-02.02.2005
 
01.08.2004-31.12.2004
 
18.12.2003-31.07.2004
 
21.08.2003-17.12.2003
 
02.02.2003-20.08.2003

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 30.01.2003 määrus number 9
Jõustumine:02.02.2003
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2007 - 19.12.2007

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 21.06.2007 nr 23 jõust. 01.07.2007
Tvk m 14.12.2006 nr 67 jõust. 01.04.2007
Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.01.2007
Tvk m 14.12.2006 nr 67 jõust. 21.12.2006
Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.08.2006
Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005
Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005
Tvk m 09.12.2004 nr 46 jõust. 01.01.2005
Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004
Tvk m 11.12.2003 nr 68 jõust.18.12.2003
Tvk m 14.08.2003 nr 43 jõust. 21.08.2003

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

30. jaanuar 2003 nr 9

 

Parkimistasu kehtestamine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p 2, Maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, Kohalike maksude seaduse § 2 lg 2, § 5 p 10 ja § 14¹ ning Liiklusseaduse § 50 lg 5 ja § 50¹-503,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kehtestada parkimistasu vastavalt määruse lisale.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu:

2.1 4. aprilli 2002 määrus nr 23 “Sõidukite tasulise parkimiskorra muutmine“;

2.2 8. veebruari 2001 määrus nr 8 “Sõidukite tasulise parkimiskorra muutmine“;

2.3 23. septembri 1999 määruse nr 32 “Sõidukite tasulise parkimise korra kehtestamine“ punktid 1 ja 2.

3. Kommunaalametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab oma ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Tallinna Maksuametile.

4. Määrus jõustub 2. veebruaril 2003.

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

LISA
Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003
määrusele nr 9

 

Parkimistasu

 

1. Maksu nimetus

1.1 Parkimistasu on Tallinna linna (edaspidi linna) avalikul tasulisel parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil kehtestatud kohalik maks.
(Tvk m 14.12.2006 nr 67 jõust. 21.12.2006)

2. Maksuobjekt

2.1 Parkimistasu objektiks on linna avalikule tasulisele parkimisalale pargitud mootorsõidukid ja (järel)haagised.

3. Maksumaksja (maksukohustuslane)

3.1 Parkimistasu maksjaks on mootorsõiduki juht, kes pargib sõiduki või haagise linna avaliku tasulise parkimisala piires.

4. Maksu tasumise kord ja tähtaeg

4.1 Mootorsõiduki juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast parkimise alustamist. Kui mootorsõiduki juht on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andnud, siis tekib parkimistasu maksmise kohustus 15 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest.

4.2 Kui mootorsõiduki juht ei ole parkimise alustamisel parkimisaja algust kirjalikult või parkimiskella abil parkimise kontrolli teostajale nähtavalt ja arusaadavalt teada andnud, tekib mootorsõiduki juhil parkimistasu maksmise kohustus parkimise alustamise hetkest. Parkimiskell või kirjalik teade parkimise algusaja kohta peab olema sõiduki esiklaasil nähtaval kohal, kusjuures kirjalik teade peab olema vormistatud loetavalt ja arusaadavalt.

4.3 . Parkimistasu tasumist ja parkimise õigust tõendab:
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

4.3.1 nõuetekohaselt kustutatud ühekordne parkimispilet
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

4.3.2 parkimisautomaadi pilet;
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

4.3.3 parkimise kuukaart;
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

4.3.4 elaniku aastakaart;
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005;

Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.01.2007)

4.3.5 parkimise soodusluba;
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

4.3.6 mobiilsideoperaatori kinnitus antud sõiduki parkimise kohta antud tasulisel parkimisalal;
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

4.3.7 muu parkimistasu tasumise identifitseerimise vahend;
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

4.3.8 „Pargi ja reisi“ süsteemi parklas parkimisel vastav pilet.
(Tvk m 21.06.2007 nr 23 jõust. 01.07.2007)

 

4.4  Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel peab sõiduki esiklaasile olema paigaldatud vastava mobiilsideoperaatori logoga märgis.

(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

 

4.5 Parkimistasu laekub linnaeelarvesse.

5. Tasuline parkimisala

5.1 Kesklinna avalik tasuline parkimisala, mis on piiritletud Tallinna lahe ‑ Kalasadama tänava ‑ Põhja puiestee ‑ Kotzebue tänava ‑ Kopli tänava ‑ Telliskivi tänava ‑ raudtee (paralleelselt Tehnika tänavaga ja kuni Filtri teeni) ‑ Filtri tee ‑ Odra tänava ‑ Türnpu tänava ‑ Vilmsi tänava ‑ Gonsiori tänava ‑ Roheline Aas tänava ‑ Poska tänava ‑ Narva maantee ‑ Bensiini tänava ja Tallinna lahega;
(Tvk m 14.12.2006 nr 67 jõust. 01.04.2007)

5.2 Kesklinna avalikus tasulises parkimisalas asuv:

5.2.1 vanalinna valveta tasulise parkimise tsoon, mis on piiritletud Toompuiestee – Kaarli puiestee-  Vabaduse väljaku – Pärnu maantee – Viru väljaku – Mere puiestee ja Rannamäe teega;

5.2.2 Kõrgendatud maksumääraga kesklinna valveta tasulise parkimise tsoon (südalinn), mis on piiritletud Vabaduse väljaku – Roosikrantsi tänava – Pärnu maantee – Sakala tänava – Kentmanni tänava – Liivalaia tänava – Pronksi tänava – Narva maantee ja Pärnu maanteega.
(Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.08.2006)

5.3 Pirita linnaosa  avalikud tasulised parkimisalad:

5.3.1 Supluse puiestee, Merivälja tee - Rannahoone vaheline parkimisala;

5.3.2 Merivälja tee 24 parkimisala;

5.3.3 Kloostri tee ja Merivälja tee 16 vaheline parkimisala;

5.3.4 Merivälja tee 1 parkimisala;

5.3.5 Merivälja tee ja vana Merivälja tee vahelised parkimisalad;

5.3.6 Randvere tee ja Merivälja tee vahelised parkimisalad;

5.3.7 Merivälja tee Kloostrimetsa teest Mähe teeni;

5.3.8 Kloostrimetsa tee Merivälja teest Kõrkja teeni.

5.4 Mootorsõidukite avalikud tasulised parkimisalad tähistatakse liikluskorraldusvahenditega.

5.5 Mootorsõidukite tasulise parkimise aeg avalikus tasulises parkimisalas:

5.5.1 Kesklinnas (v.a. vanalinna tasulises valveta parkimise tsoonis ja Vabaduse väljaku parklas) tööpäevadel kella 07.00-st kuni 19.00-ni ja laupäevadel kella 08.00-st kuni 15.00-ni;

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

5.5.2 Kesklinnas asuvas vanalinna valveta tasulises parkimise tsoonis ja Vabaduse väljaku parklas ööpäevaringselt;

5.5.3 Pirita linnaosas ajavahemikul 1. juunist kuni 31. augustini pühapäevast neljapäevani kella 10.00-st kuni 21.00-ni, reedel kella 10.00-st kuni laupäeval kella 02.00-ni ning laupäeval kella 10.00-st kuni pühapäeval kella 02.00-ni.

 

6. Maksumäär
(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

6.1 Kesklinna sõidukite valveta tasulisel parkimisalal (v.a. vanalinna ja kõrgendatud maksumääraga kesklinna valveta tasulistes parkimise tsoonides ning Vabaduse väljaku parklas):
(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

6.1.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit)

3 krooni

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

6.1.2 kuukaart

1500 krooni

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

 

6.2 kõrgendatud maksumääraga kesklinna valveta tasulises parkimise tsoonis:

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

6.2.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit)

6 krooni

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

6.2.2 kuukaart

2500 krooni

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

 

6.3 vanalinna tasulises valveta parkimise tsoonis:

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

6.3.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit)

12 krooni

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

6.3.2 kuukaart

3500 krooni

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

 

6.4 Vabaduse väljaku parklas:

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

6.4.1. kella 07.00-st kuni kella 22.00-ni iga kuni 15 minutit

parkimist (v.a. esimesed 15 minutit)

6 krooni

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

6.4.2.

kella 22.00-st kuni kella 07.00-ni iga kuni 15 minutit

 

parkimist (v.a. esimesed 15 minutit)

3 krooni

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

 

6.5 Pirita linnaosa avalikul  tasulisel parkimisalal:

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

6.5.1 kuni 30 minutit parkimist alates esimese 15 minuti möödumisest

10 krooni

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

6.5.2 30 minutit kuni 2 tundi parkimist

25 krooni

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

6.5.3 kuupäevaline parkimise päevapilet

50 krooni

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

6.5.4 kuukaart

500 krooni

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

6.6 Aastakaart tasulise parkimisala elaniku mootorsõiduki parkimiseks

100 krooni

(Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.01.2007)

 

7. Maksuvabastused

7.1 Parkimistasu maksmisest on vabastatud liikumispuudega juht tema kasutuses oleva sõiduki parkimisel nõuetekohase parkimiskaardi olemasolul. Parkimiskaardi väljastab sotsiaalministri kehtestatud tingimustel Tallinna Transpordiamet (edaspidi transpordiamet).

(Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005)

7.2 Parkimistasu maksmisest on vabastatud:

7.2.1 Tallinna Linnavolikogu liikmed;

7.2.2 Tallinna Linnavalitsuse liikmed;

7.2.3 hübriidmootoriga sõidukid (osaliselt või täielikult elektrimootorite jõul liikuvad sõidukid);

(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005);

7.2.3 kesklinna avalikul tasulisel parkimisalal juhid selliste sõidukite parkimisel, mille heitgaaside saasteainete süsinikdioksiidi (CO2) emissioon on alla 125 grammi kilomeetri kohta;

(Tvk m 21.06.2007 nr 23 jõust. 01.01.2008, kehtiv kuni 31.12.2009)
7.2.31 juhid selliste sõidukite parkimisel, mille heitgaaside saasteainete süsinikdioksiidi (CO2) emissioon on null grammi kilomeetri kohta;

(Tvk m 21.06.2007 nr 23 jõust. 01.07.2007; rakendatakse alates 01.01.2010)

7.2.4 Rahvusvahelise Olümpiakomitee egiidi all toimunud olümpiamängude võitjad, kes elavad Eesti Vabariigis ja kelle andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse;
(Tvk m 14.12.2006 nr 67 jõust. 21.12.2006)

7.2.5 juhid kaherattalise mootorsõiduki parkimisel.

(Tvk m 21.06.2007 nr 23 jõust. 01.07.2007)

 

7.3 Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada taotlus transpordiametile.

(Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005)

7.4 Maksuvabastust tõendab transpordiameti poolt väljastatud vastav soodusluba.

(Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005)

7.5 Diplomaatilise esinduse sõidukitel registreerimismärgiga seeriast CMD ja CD on parkimisel punktis 8.3.1 nimetatud soodusloaga võrdsustatud õigused.

7.6 Parkimistasu maksmisest on vabastatud sõidukijuht “Pargi ja reisi“ parklates parkimisel Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis kasutuseloleva kehtiva perioodipileti esitamisel.
(Tvk m 21.06.2007 nr 23 jõust. 01.07.2007)

 

8. Maksusoodustused ja nende andmise kord

8.1 . Elanikul, kelle elukoht on olnud vähemalt üks aasta taotluse esitamisele vahetult eelneval perioodil rahvastikuregistri andmetel Tallinn, kelle elukoht taotluse esitamisel asub rahvastikuregistri andmetel Tallinna avaliku tasulise parkimisala piires ning kelle ees- ja perekonnanimi on mootorsõiduki omaniku, rentniku või kasutajana kantud sõiduki registreerimistunnistusele, on õigus saada tema omandis või kasutuses oleva sõiduki parkimiseks punktis 6.6 nimetatud tasu maksmisel aastakaart. Kui nimetatud elaniku omandis või kasutuses on mitu sõidukit, on tal õigus saada ainult üks aastakaart ühe sõiduki parkimiseks. Aastakaardi väljastamise otsustab ja selle väljastab soodustuse saajale transpordiamet ning sellele märgitakse sõiduki registreerimisnumber ja parkimiskoht, kus parkimine on lubatud.

(Tvk m 21.06.2007 nr 23 jõust. 01.07.2007)

 

8.11 Elanikul, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tallinn ning kelle ees- ja perekonnanimi on kas mootorsõiduki omaniku, rentniku, kasutaja või vastutava kasutajana kantud sõiduki registreerimistunnistusele, on õigus isikut tõendava dokumendi ja sõiduki registreerimistunnistuse esitamisel saada üks 25% maksusoodustusega määruse punktis 6.1.2, 6.2.2 või 6.3.2 nimetatud kuukaart. Soodustus kehtib füüsilisele isikule.

(Tvk m 21.06.2007 nr 23 jõust. 01.07.2007)

8.2 Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) annab käesolevas määruses sätestatud alustel ja korras parkimistasusoodustusi, mille kohta vormistatakse linnavalitsuse vastava korralduse alusel parkimise soodusluba (edaspidi soodusluba).

8.3 Soodusluba antakse märkega:

8.3.1 lubatud parkimine Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal;

8.3.2 lubatud parkimine vanalinna tasulise parkimise tsoonis;

8.3.3 lubatud parkimine Kesklinna avalikul tasulisel parkimisalal, v.a vanalinna tasulise parkimise tsoon;

8.3.4 lubatud parkimine avalikul tasulisel parkimisalal, tänava (-te) nimetamisega.

8.4 Linnavalitsus otsustab taotluse alusel parkimistasu soodustuste andmise punktides 6.1.2, 6.2.2, 6.3.2 või 6.5.4 nimetatud maksumäärast:

(Tvk m 10.06.2004 nr 22 jõust. 01.08.2004)

8.4.1 Tallinna linna ametiasutustele ja linna osalusega äriühingutele, kui parkimine tasulisel parkimisalal on vajalik seoses tööülesannete täitmisega - 80 kuni 100% ulatuses;

8.4.2 Riigikogu liikmetele või riigiasutusele, mis asub tasulise parkimise alas, kui parkimine tasulisel parkimisalal on vajalik seoses tööülesannete täitmisega ning seal puudub hoov, siseõu või ei ole neis võimalik parkimist korraldada - 50 kuni 80% ulatuses. Linnavalitsus võib mõjuvatel põhjustel rakendada riigiasutustele soodustust kuni 100 % ulatuses;

8.4.3 muudel juhtudel lähtudes avalikust huvist kuni 100%.

(Tvk m 11.12.2003 nr 68 jõust.18.12.2003)

8.5 Parkimistasu soodustus antakse kuni üheks kalendriaastaks.

8.6 Põhjendatud taotlus parkimistasu soodustuste saamiseks esitatakse linnavalitsusele transpordiameti kaudu. Soodusloa taotluse vaatab läbi linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjon (edaspidi komisjon), mille moodustab ja mille koosseisu kinnitab linnavalitsus. Komisjon esitab linnavalitsusele otsustamiseks korralduse eelnõu parkimistasu soodustuse andmise või soodustuse andmisest keeldumise kohta.

(Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005)

8.7 Soodusloa andmise otsustab linnavalitsus oma korraldusega, milles näidatakse ära soodustuse saaja, parkimisala, mille kohta soodustus antakse, soodustuse ulatus ja loa kehtivuse aeg.

8.8 Sooduslubade väljastamist korraldab ja nende üle peab arvestust transpordiamet.

(Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005)

8.9 Soodusluba või punktis 6.6 nimetatud aastakaart annab õiguse mootorsõiduki parkimiseks loal näidatud avalikul tasulisel parkimisalal.

(Tvk m 21.06.2007 nr 23 jõust. 01.07.2007)

8.10 Linnavalitsus ei tohi anda parkimistasusoodustust taotlejale, kes on soodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel on Tallinna linna kohalike maksude osas maksuvõlg.

8.101. Kui ilmneb, et isik on esitanud valeandmeid, isikul on Tallinna linna kohalike maksude osas maksuvõlg või isiku rahvastikuregistri järgne uus elukoht on väljaspool tasulise parkimise ala, tunnistab transpordiamet antud aastakaardi või soodusloa kehtetuks, tehes otsuse adressaadile teatavaks, otsuse saatmisega isiku poolt loa taotlemisel näidatud postiaadressile. Aastakaardi kehtetuks tunnistamisel parkimistasu ei tagastata.
(Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.08.2006)

8.102. Aastakaart või soodusluba kaotab kehtivuse viiendal päeval vastava otsuse punkti 8.101 kohaselt teatavaks tegemisest
(Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.08.2006)

8103. Aastakaardi ja soodusloa taotlemise vormi kehtestab Tallinna Linnavalitsus.
(Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.08.2006)

8.11 (Kehtetu - Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

8.12  Transpordiametil esitada kord kvartalis Tallinna Linnavolikogu rahanduskomisjonile andmed väljastatud parkimise sooduslubade kohta.

(Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005)

9. Viivistasu

9.1. Parkimisjärelevalve ametiisik teeb viivistasu määramise otsuse (edaspidi viivistasu otsus) kui:

9.1.1 parkimistasu on maksmata,

9.1.2 tasutud parkimisaega on ületatud,

9.1.3 tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt täidetud,

9.1.4 tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud vastavalt käesoleva määruse punktis 4.4 sätestatule,
(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

9.1.5. Mobiilsideoperaatori vahendusel tasutud parkimisaega on ületatud.
(Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.08.2006)

 

9.2.Viivistasu maksja on mootorsõiduki omanik. Mootorsõiduki kasutaja on viivistasu maksja siis, kui mootorsõidukit kasutati kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning mootorsõiduki eest vastutava kasutaja andmed on kantud liiklusregistrisse.
(Tvk m 14.08.2003 nr 43 jõust. 21.08.2003)

9.3. Viivistasu otsus koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb ametiisikule, teine esitatakse mootorsõiduki juhile või kinnitatakse mootorsõiduki külge nähtavale kohale ilmastikukindlas ümbrises ning kolmas edastatakse mootorsõiduki omanikule või kasutajale. Viivistasu otsuse kättetoimetamisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse 4. peatükis sätestatut.

9.4. Viivistasu otsusesse märgitakse:

9.4.1. otsuse koostanud ametiisiku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;

9.4.2. selle asutuse nimetus, kelle nimel otsus tehakse, ja kontaktandmed;

9.4.3. eraõigusliku juriidilise isiku nimi ja kontaktandmed, kui otsuse on teinud tema;

9.4.4. otsuse tegemise koht, kuupäev ning kellaaeg;

9.4.5. mootorsõiduki tüüp, mark ja registreerimisnumber;

(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

9.4.6. otsuse tegemise aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus;

9.4.7. otsuse tegemise õiguslik alus;

9.4.8. määratud viivistasu;

(Tvk m 16.06.2005 nr 36 jõust. 01.07.2005)

9.4.9. teade selle kohta, et otsus toimetatakse kätte mootorsõiduki omaniku või kasutaja aadressil;

9.4.10. sundtäitmise algatamise hoiatus otsuse täitmata jätmise korral;

9.4.11. otsuse vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

9.5. Kui mootorsõidukit ei ole tasulise parkimise kohast eemaldatud, on järelevalvet teostaval ametiisikul õigus vähemalt 24 tunni möödudes teha uus viivistasu otsus.

9.6. Viivistasu määr käesolevas määruses punktides 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 ja 9.1.4 nimetatud juhtudel on 480 krooni ööpäevas. Viivistasu määr punktis 9.1.5 toodud juhul on 240 krooni ööpäevas. Viivistasu määramise aegumisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse § 98 lõikes 2 sätestatut.
(Tvk m 22.06.2006 nr 42 jõust. 01.08.2006)

9.7. Mootorsõiduki omanikule või kasutajale kättetoimetatavasse viivistasu otsusesse märgitakse lisaks käesoleva määruse punktis 9.4 nimetatud andmetele:

9.7.1. mootorsõiduki omaniku või kasutaja nimi või nimetus, isiku- või registrikood ning elu- või asukoha aadress;

9.7.2. viivistasu maksmise tähtaeg.

9.8. Viivistasu otsusele lisatakse viivistasu maksekorraldus koos pangakonto numbri ning viitenumbriga. Viivistasu maksmise tähtaeg on 14 päeva mootorsõiduki omanikule või kasutajale viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates.

9.9. Viivistasu laekub linnaeelarvesse.

9.10. Viivistasu loetakse õigeaegselt makstuks, kui see on maksmise tähtpäevaks laekunud viivistasu otsuses märgitud pangakontole.

9.11. Kui mootorsõiduki omanik või kasutaja leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta pöörduda maksukorralduse seaduse § 138 märgitud tähtaja jooksul vaidega linnavalitsusse või esitada halduskohtule kaebuse.

9.12. Viivistasu tähtpäevaks maksmata jätmise korral võib parkimistasu maksuhaldur esitada viivistasu nõude koheseks sundtäitmiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras.

(Tvk m 09.12.2004 nr 46 jõust. 01.01.2005)

10. Maksuhaldur

10.1  Linna tasulisel parkimisalal korraldab parkimist linnavalitsus oma ametite kaudu. Parkimisjärelevalvet, parkimistasu maksmise kontrollimist, viivistasu määramist ja viivistasu sissenõudmist ning parkimistasu haldamise toiminguid teostavad transpordiamet ja Tallinna Linnakantselei vastavalt oma põhimäärusele. Linnavalitsus võib linnavolikogu nõusolekul majandusliku otstarbekuse korral halduslepingu alusel parkimisjärelevalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning viivistasu määramise üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule.

(Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005)

10.2 Maksuhalduril on maksude kogumisel Kohalike maksude seadusega, Maksukorralduse seadusega ja Liiklusseadusega talle antud õigused ning pandud kohustused.

 

10.3 Maksuhalduri volitused on Tallinna Linnakantselei järgmistel ametiisikutel:

10.3.1 finantsteenistuse linnakassa juhataja;

10.3.2 finantsteenistuse linnakassa vanemspetsialist.

(Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005)

 

10.4 Maksuhalduri volitused on Tallinna Transpordiameti järgmisetel ametiisikutel:

10.4.1 juhataja asetäitja;

10.4.2 direktor;

10.4.3 parkimiskorralduse osakonna juhataja;

10.4.4 parkimiskorralduse osakonna vanemspetsialist;

10.4.5 parkimiskorralduse osakonna nooremkontrolör;

10.4.6 linnatranspordi osakonna juhataja;

10.4.7 linnatranspordi osakonna vanemspetsialist;

10.4.8 linnatranspordi osakonna nooremkontrolör.

(Tvk m 27.01.2005 nr 7 jõust. 03.02.2005)

 

11. Rakendussätted

11.1 Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud soodusload ja kaardid kehtivad neis märgitud kuupäevani.