Tallinna Linnavolikogu 30.01.2003 määrus number 9.
Parkimistasu kehtestamine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sõidukite tasulise parkimise korra kehtestamine Tvk m 32 23.09.1999 05.10.1999