Tallinna Linnavolikogu 30.01.2003 määrus number 9.
Parkimistasu kehtestamine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine