Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 28. juuni 1995 määruse nr 14 "Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 23.01.2003 määrus number 8
Jõustumine:01.02.2003
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2003 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

23. jaanuar 2003 nr 8

 

Tallinna Linnavolikogu 28. juuni 1995 määruse nr 14 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ muutmine

 

 

Juhindudes linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 69 kinnitatud Tallinna Kommunaalameti põhimääruse punktidest 2.1.7 ja 2.1.8 ning Kohalike maksude seaduse § 2 lg 2,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 28. juuni 1995 määrusega nr 14 kehtestatud “Teede ja tänavate sulgemise maks“ järgmiselt:

1.1 asendada punktis 4.1 sõnad “Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile“ sõnadega “Tallinna Kommunaalametile (edaspidi kommunaalamet)“;

1.2 asendada punktides 4.3 ja 6 sõnad “Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet“ sõnaga “kommunaalamet“;

1.3 asendada punktis 4.4 sõnad “Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti“ sõnaga “kommunaalameti“.

2. Kommunaalametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab oma ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Tallinna Maksuametile.

3. Määrus jõustub 1. veebruaril 2003.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees