Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 25. augusti 1995 määruse nr 58 "Teede ja tänavate ajutine sulgemine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2002 määrus number 139
Jõustumine:01.01.2003
Kehtetuks tunnistamine:23.05.2005
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2003 - ...

KEHTETU:

Tlv m 18.05.2005 nr 56 jõust. 23.05.2005

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

23. detsember 2002 nr 139

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. augusti 1995 määruse nr 58 “Teede ja tänavate ajutine sulgemine“ muutmine

 

 

 

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 69 kinnitatud Tallinna Kommunaalameti põhimääruse punktidest 2.1.7 ja 2.1.8,

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 25. augusti 1995 määrusega nr 58 “Teede ja tänavate ajutine sulgemine“ kinnitatud teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskirja Tallinnas järgmiselt:

1.1 asendada punktis 1.2 sõnad “Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti“ sõnadega “Tallinna Kommunaalameti“;

1.2 asendada punktides 1.2, 2.1, 2.3, 2.3.6, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1 ja 4.3 sõnad “säästva arengu ja planeerimise amet“ sõnaga “kommunaalamet“ vastavas käändes;

1.3 tunnistada kehtetuks punkt 2.3.4;

1.4 jätta välja punktis 4.1 sõnad “säästva arengu ja planeerimise amet“.

2. Määrus jõustub  1. jaanuaril 2003.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär