Tallinna Linnavolikogu 12.12.2002 määrus number 69.
Tallinna Kommunaalameti põhimääruse kinnitamine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine