Tallinna Linnavolikogu 12.12.2002 määrus number 69.
Tallinna Kommunaalameti põhimääruse kinnitamine

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Kommunaalameti põhimääruse kinnitamine Tvk m 52 16.10.1997 16.10.1997