Tallinna Linnavolikogu 12.12.2002 määrus number 71.
Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse kinnitamine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse muutmise ja uues redaktsioonis kinnitamine Tvk m 34 23.08.2001 30.08.2001