Tallinna Linnavolikogu 12.12.2002 määrus number 71.
Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse kinnitamine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine