Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õppelaenu tagasimaksmise eeskirja muutmine
Tallinna Linnavalitsus 03.12.2002 määrus number 127
Jõustumine:09.12.2002
Kehtetuks tunnistamine:18.04.2005
Redaktsiooni kehtivus:09.12.2002 - ...

KEHTETU:

Tlv m 13.04.2005 nr 36 jõust. 18.04.2005

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

3. detsember 2002 nr 127

 

 

 

Õppelaenu tagasimaksmise eeskirja muutmine

 

 

 

 

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 8. juuli 1997 määrusega nr 132 kinnitatud õppelaenu andmise ja tagasimaksmise ning õppelaenu tagastamisel soodustuste andmise korrast ja Tallinna põhimääruse § 49 ja § 53 lg 8,

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 21. aprilli 1999 määrusega nr 30 kinnitatud õppelaenu tagasimaksmise eeskirja alljärgnevalt:

1.1 sõnastada punkt 4 järgmiselt:
“4. Õppelaenu tagasimaksmata osa kustutamiseks peab laenu saanud isik olema olnud teenistuses või tööl riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või asutuses või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku juures vähemalt 12 kuud.“;

1.2 asendada punktis 9 sõna “rahandusametile“ sõnadega “Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele (edaspidi finantsteenistus)“;

1.3 asendada punktides 10, 11 ja 13 sõna “rahandusamet“ sõnaga “finantsteenistus“ vastavas käändes.

2. Määrus jõustub 9. detsembril 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär