Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 03.12.2002 määrus number 128 [RT IV, 16.08.2013, 49]
Jõustumine:09.12.2002
Redaktsiooni kehtivus:09.12.2002 - ... [RT IV, 16.08.2013, 49]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

 

Tallinn

3. detsember 2002 nr 128

 

Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

 

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Nõmme Linnaosa halduskogu ettepanekud,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

1. Määrata Pääsküla asumis, Põdra tänav 40 kinnistu detailplaneeringuga ettenähtud tänavale nimi Sarve tänav vastavalt määruse lisale.

2. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil määrata Sarve tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

3. Nõmme Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

5. Määrus jõustub 9. detsembril 2002

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Lisa