Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 28.02.1997 nr 18
Akt on aluseks
 
Tlv k 11.08.2010 nr 1219
 
Tlv k 22.06.2010 nr 1096
 
Tlv k 09.06.2010 nr 969
 
Tlv k 05.05.2010 nr 726
 
Tlv k 25.11.2009 nr 1949
 
Tlv p 21.10.2009 nr 45
 
Tlv k 23.09.2009 nr 1527
 
Tlv k 01.07.2009 nr 1221
 
Tlv k 01.07.2009 nr 1211
 
Tlv k 01.07.2009 nr 1210
 
Tlv k 03.09.2008 nr 1452
 
Tlv k 07.11.2006 nr 2247
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 06.04.2011 nr 52
Aktile viitab
 
Tlv k 04.05.2011 nr 775
 
Tlv k 30.03.2011 nr 477
 
Tlv k 23.02.2011 nr 273
 
Tlv k 26.01.2011 nr 105
 
Tlv k 29.12.2010 nr 2029
 
Tlv k 29.12.2010 nr 2064
 
Tlv k 15.12.2010 nr 1950
 
Tlv k 24.11.2010 nr 1793
 
Tlv k 10.11.2010 nr 1719
 
Tlv k 10.11.2010 nr 1720
 
Tlv k 03.11.2010 nr 1678
 
Tlv k 27.10.2010 nr 1651
 
Tlv k 27.10.2010 nr 1652
 
Tlv k 21.10.2010 nr 1603
 
Tlv k 21.10.2010 nr 1605
 
Tlv k 13.10.2010 nr 1573
 
Tlv k 06.10.2010 nr 1517
 
Tlv k 06.10.2010 nr 1518
 
Tlv k 06.10.2010 nr 1519
 
Tlv k 06.10.2010 nr 1520
 
Tlv k 06.10.2010 nr 1521
 
Tlv k 06.10.2010 nr 1522
 
Tlv k 29.09.2010 nr 1461
 
Tlv k 29.09.2010 nr 1464
 
Tlv k 22.09.2010 nr 1417
 
Tlv k 22.09.2010 nr 1418
 
Tlv k 22.09.2010 nr 1419
 
Tlv k 22.09.2010 nr 1420
 
Tlv k 26.05.2010 nr 856
 
Tlv k 26.05.2010 nr 857
 
Tlv k 05.05.2010 nr 715
 
Tlv k 03.02.2010 nr 150
 
Tlv k 27.01.2010 nr 119
 
Tlv p 20.01.2010 nr 3
 
Tlv k 20.01.2010 nr 80
 
Tlv k 11.11.2009 nr 1871
 
Tlv k 11.11.2009 nr 1873
 
Tlv p 12.08.2009 nr 33
 
Tlv k 01.07.2009 nr 1225
 
Tlv k 01.07.2009 nr 1220
 
Tlv k 01.07.2009 nr 1219
 
Tlv k 01.07.2009 nr 1218
 
Tlv k 01.07.2009 nr 1212
 
Tlv k 29.04.2009 nr 701
 
Tlv p 22.04.2009 nr 20
 
Tlv k 22.04.2009 nr 648
 
Tlv p 21.01.2009 nr 3
 
Tlv k 10.12.2008 nr 2111
 
Tlv k 05.11.2008 nr 1849
 
Tlv k 29.10.2008 nr 1796
Näita veel (113)
Akti muudavad
 
Tlv m 30.03.2010 nr 32
 
Tlv m 14.01.2009 nr 3
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hindade kehtestamine linna asutustes
Tallinna Linnavalitsus 30.10.2002 määrus number 117
Jõustumine:04.11.2002
Kehtetuks tunnistamine:15.05.2011
Redaktsiooni kehtivus:04.11.2002 - 01.02.2009

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

30. oktoober 2002 nr 117

 

Hindade kehtestamine linna asutustes

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja 4 ning Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse § 40,

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Linnakantselei, linnavalitsuse ametite ja linnaosade valitsuste poolt osutatavate teenuste hinnad kehtestab linnavalitsus.

 

2. Volitada linnakantseleid, linnavalitsuse ameteid ja linnaosade valitsusi kehtestama vastavalt linnakantselei, linnavalitsuse ameti või linnaosa valitsuse hallatava asutuse poolt osutavate teenuste hindu.

 

3. Linna asutuse poolt osutatava teenuse hinna kehtestamisel tuleb vastava haldusakti eelnõu juurde esitada seletuskiri, milles peavad sisalduma:

3.1 teenuse tasulisuse põhjendus (teenusele hinna esmakordsel kehtestamisel) või teenuse hinna muutmise motiivid;

3.2 kavandatava hinna kalkulatsioon;

3.3 kavandatava hinna võrdlus teiste pakkujate poolt osutatavate samaste teenuste hindadega (teiste pakkujate olemasolul).

 

4. Linnakantseleil edastada ärakiri igast haldusaktist, millega on kehtestatud hind linnakantselei, linnavalitsuse ameti või linnaosa valitsuse poolt osutatavale teenusele, elektrooniliselt Tallinna Ettevõtlusametile hiljemalt haldusakti allkirjastamisele järgneval tööpäeval.

 

5. Linnakantseleil, linnavalitsuse ametitel ja linnaosade valitsustel:

5.1 edastada ärakiri igast haldusaktist, millega on kehtestatud hind vastavalt linnakantselei, linnavalitsuse ameti või linnaosa valitsuse hallatava asutuse poolt osutatavale teenusele, elektrooniliselt Tallinna Ettevõtlusametile hiljemalt hinna kehtestamisele järgneval tööpäeval;

5.2 teenuste hindade tõstmisel ja teenusele hinna esmakordsel kehtestamisel kooskõlastada haldusakti eelnõu eelnevalt Tallinna Ettevõtlusametiga. Vaidluse korral otsustab küsimuse linnavalitsus.

 

6. Tallinna Ettevõtlusametil:

6.1 avalikustada linna asutuste poolt osutatavate teenuste hinnad Tallinna linna veebilehel;

6.2 esitada linnavalitsusele igale kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks informatsioon möödunud kvartalis punkti 2 alusel kehtestatud hindade kohta.

 

7. Linnasekretäril, linnavalitsuse ametite juhatajatel ja linnaosade vanematel viia hinnad, mis on kehtestatud punktis 8 nimetatud määruse alusel, kooskõlla kehtivate õigusaktidega 1. jaanuariks 2003.

 

8. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 1997 määrus nr 18 “Hindade kehtestamine linna asutustes“.

 

9. Määrus jõustub 4. novembril 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär