Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Harju maavanema poolt sõlmitud halduslepingutele tervishoiuasutuse määramine
Tallinna Linnavalitsus 16.10.2002 korraldus number 2550
Redaktsiooni kehtivus:16.10.2002 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

16. oktoober 2002 nr 2550-k

 

Tallinna linna ja Harju maavanema poolt sõlmitud halduslepingule tervishoiuasutuse määramine

 

 

Juhindudes Tallinna Linnavolikogu 3. oktoobri 2002 otsusest nr 380, Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 44 kinnitatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti põhimääruse punktist 2.1.2 ning Tallinna linna ja Harju maavanema poolt 11. oktoobril 2002 sõlmitud halduslepingu tervishoiuteenuste osutamise korraldamise kohustuse üleandmise kohta punktist 4.1.2

 

1. Määrata Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet tervishoiuasutuseks, kes korraldab Tallinnas tervishoiuteenuste osutamist vastavalt Tallinna linna ja Harju maavanema poolt 11. oktoobril 2002 sõlmitud halduslepingule.

 

2. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

 

3. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kolmekümne päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär