Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 18.09.2002 korraldus number 2315
Redaktsiooni kehtivus:18.09.2002 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

18. september 2002 nr 2315-k

 

Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine

 

 

Võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse 09. septembri 2002 korralduse nr 2269-k, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2 ja Aktsiaseltsi ÜHENDATUD KAPITAL 19. juuli 2002 taotluse,

 

1. Muuta Tallinna linna ja Aktsiaseltsi ÜHENDATUD KAPITAL vahel 18. mail 2001 sõlmitud Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu punkte 4.5. ja 6.1.2. ning sõnastada need järgmiselt:

1.1 “4.5.OSTJA kohustub KINNISTUD hoonestama 5 (viie) aasta jooksul Tallinna Linnavalitsuse 09. septembri 2002 korraldusega nr 2269-k algatatud detailplaneeringu kehtestamisest Tallinna Linnavolikogu poolt.“

1.2 “6.1.2. OSTJA ei ole alustanud ühe või mitme KINNISTU hoonestamist 9 (üheksa) kuu jooksul pärast LEPINGU punktis 4.5. nimetatud detailplaneeringu kehtestamist.“

2. Volitada punktis 1 nimetatud kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmise kokkulepet sõlmima Tallinna Elamumajandusameti juhatajat.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile ÜHENDATUD KAPITAL.

4. Käesoleva korralduse peale on õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär