Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine

Tallinna Linnavalitsus 28.08.2002 määrus number 92
jõustumine 02.09.2002
Kehtetuks tunnistamine 20.04.2009
Redaktsiooni kehtivus 10.03.2008 - ...

KEHTETU:

Tlv m 15.04.2009 nr 35 jõust. 20.04.2009

REDAKTSIOON:

Tlv m 05.03.2008 nr 20 jõust. 10.03.2008

Tlv m 25.06.2007 nr 69 jõust. 02.07.2007

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

28. august 2002 nr 92

 

 

 

Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine

 

 

 

 

Võttes aluseks Haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2, Hasartmänguseaduse § 6 lg 3, § 7 lg 1 ja 3, § 8 lg 8, § 12 lg 2, § 18 lg 3 punkti 5, § 20 lg 1 punkti 2 ning lg 2 punkti 7 ja § 23 ning Loteriiseaduse § 8 lg 2 punkti 1 ja § 13 punkti 3, samuti kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 71 kinnitatud Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse punktiga 2.1.9,
(Tlv m 25.06.2007 nr 69 jõust. 02.07.2007)

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

1. Delegeerida Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale Hasartmänguseaduse alusel osavusmängu korraldamisega
seonduvate ja Loteriiseaduse alusel linnavalitsuse pädevusse kuuluvate toimingute sooritamine kooskõlastatult vastavalt kas mängukoha või loteriipiletite levitamise piirkonna järgse linnaosa vanemaga.

(Tlv m 05.03.2008 nr 20 jõust. 10.03.2008)

11. Tallinna Linnavalitsus võib oma korraldusega moodustada hasartmängu mängukohtade komisjoni, mille ülesanne on vaadata läbi linnavalitsusele esitatud õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamise või hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamise taotlused ja valmistada ette linnavalitsuse nõusoleku andmise või mitteandmise mängukoha avamiseks või hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks.

(Tlv m 25.06.2007 nr 69 jõust. 02.07.2007;

Tlv m 05.03.2008 nr 20 jõust. 10.03.2008)

 

2.Määrus jõustub 2. septembril 2002.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

 

Linnasekretär