Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
10.03.2008- ...
 
02.07.2007-09.03.2008
 
02.09.2002-01.07.2007

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine
Tallinna Linnavalitsus 28.08.2002 määrus number 92
Jõustumine:02.09.2002
Kehtetuks tunnistamine:20.04.2009
Redaktsiooni kehtivus:02.07.2007 - 09.03.2008

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 25.06.2007 nr 69 jõust. 02.07.2007

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

28. august 2002 nr 92

 

 

 

Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine

 

 

 

 

Võttes aluseks Haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2, Hasartmänguseaduse § 6 lg 3, § 7 lg 1 ja 3, § 8 lg 8, § 12 lg 2, § 18 lg 3 punkti 5, § 20 lg 1 punkti 2 ning lg 2 punkti 7 ja § 23 ning Loteriiseaduse § 8 lg 2 punkti 1 ja § 13 punkti 3, samuti kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 71 kinnitatud Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse punktiga 2.1.9,
(Tlv m 25.06.2007 nr 69 jõust. 02.07.2007)

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

1.         Delegeerida Hasartmänguseaduse ja Loteriiseaduse alusel linnavalitsuse pädevusse kuuluvate toimingute sooritamine Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale kooskõlastatult mängukoha- või loteriipiletite levitamise piirkonna järgse linnaosa vanemaga.

11. Tallinna Linnavalitsus võib oma korraldusega moodustada töörühma õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamiseks taotluste läbivaatamiseks ja seisukoha esitamiseks nõusoleku andmise üle otsustamiseks.

 

(Tlv m 25.06.2007 nr 69 jõust. 02.07.2007)

 

2.         Määrus jõustub 2. septembril 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär