Tallinna Linnavalitsus 28.08.2002 määrus number 92.
Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine