Tallinna Linnavalitsus 28.08.2002 määrus number 92.
Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse kinnitamine Tvk m 71 12.12.2002 01.01.2003