Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine

Tallinna Linnavalitsus 28.08.2002 määrus number 92
jõustumine 02.09.2002
Kehtetuks tunnistamine 20.04.2009
Redaktsiooni kehtivus 02.07.2007 - 09.03.2008

REDAKTSIOON:

Tlv m 25.06.2007 nr 69 jõust. 02.07.2007

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

28. august 2002 nr 92

 

 

 

Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine

 

 

 

 

Võttes aluseks Haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2, Hasartmänguseaduse § 6 lg 3, § 7 lg 1 ja 3, § 8 lg 8, § 12 lg 2, § 18 lg 3 punkti 5, § 20 lg 1 punkti 2 ning lg 2 punkti 7 ja § 23 ning Loteriiseaduse § 8 lg 2 punkti 1 ja § 13 punkti 3, samuti kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 71 kinnitatud Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse punktiga 2.1.9,
(Tlv m 25.06.2007 nr 69 jõust. 02.07.2007)

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

1.         Delegeerida Hasartmänguseaduse ja Loteriiseaduse alusel linnavalitsuse pädevusse kuuluvate toimingute sooritamine Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale kooskõlastatult mängukoha- või loteriipiletite levitamise piirkonna järgse linnaosa vanemaga.

11. Tallinna Linnavalitsus võib oma korraldusega moodustada töörühma õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamiseks taotluste läbivaatamiseks ja seisukoha esitamiseks nõusoleku andmise üle otsustamiseks.

 

(Tlv m 25.06.2007 nr 69 jõust. 02.07.2007)

 

2.         Määrus jõustub 2. septembril 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär