Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine

Tallinna Linnavalitsus 28.08.2002 määrus number 92
jõustumine 02.09.2002
Kehtetuks tunnistamine 20.04.2009
Redaktsiooni kehtivus 02.09.2002 - 01.07.2007

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

28. august 2002 nr 92

 

Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine

 

 

Võttes aluseks Haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2, Hasartmänguseaduse § 6 lg 3, § 7 lg 1 ja 3, § 8 lg 8, § 12 lg 2, § 18 lg 3 punkti 5, § 20 lg 1 punkti 2 ning lg 2 punkti 7 ja § 23 ning Loteriiseaduse § 8 lg 2 punkti 1 ja § 13 punkti 3, samuti kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 23. augusti 2001 määrusega nr 34 kinnitatud Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse punkti 2.1.8,

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Delegeerida Hasartmänguseaduse ja Loteriiseaduse alusel linnavalitsuse pädevusse kuuluvate toimingute sooritamine Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale kooskõlastatult mängukoha- või loteriipiletite levitamise piirkonna järgse linnaosa vanemaga.

 

2. Määrus jõustub 2. septembril 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär