Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 12.12.2002 nr 71
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 15.04.2009 nr 35
Aktile viitab
 
Tlv k 25.02.2009 nr 294
 
Tlv k 25.02.2009 nr 295
 
Tlv k 25.02.2009 nr 296
 
Tlv k 25.02.2009 nr 297
 
Tlv k 21.01.2009 nr 74
 
Tlv k 21.01.2009 nr 75
 
Tlv k 21.01.2009 nr 76
 
Tlv k 23.12.2008 nr 2237
 
Tlv k 23.12.2008 nr 2238
 
Tlv k 10.12.2008 nr 2105
 
Tlv k 26.11.2008 nr 2005
 
Tlv k 26.11.2008 nr 2006
 
Tlv k 26.11.2008 nr 2025
 
Tlv k 12.11.2008 nr 1904
 
Tlv k 03.09.2008 nr 1449
 
Tlv k 03.09.2008 nr 1450
 
Tlv k 27.08.2008 nr 1406
 
Tlv k 18.06.2008 nr 1137
 
Tlv k 04.06.2008 nr 1020
 
Tlv k 28.05.2008 nr 982
 
Tlv k 30.04.2008 nr 794
 
Tlv k 30.04.2008 nr 795
 
Tlv k 09.04.2008 nr 647
 
Tlv k 26.03.2008 nr 527
 
Tlv k 05.03.2008 nr 391
 
Tlv k 20.02.2008 nr 270
 
Tlv k 31.10.2007 nr 1895
 
Tlv k 25.06.2007 nr 1257
Akti muudavad
 
Tlv m 05.03.2008 nr 20
 
Tlv m 25.06.2007 nr 69
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine
Tallinna Linnavalitsus 28.08.2002 määrus number 92
Jõustumine:02.09.2002
Kehtetuks tunnistamine:20.04.2009
Redaktsiooni kehtivus:02.09.2002 - 01.07.2007

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

28. august 2002 nr 92

 

Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine

 

 

Võttes aluseks Haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2, Hasartmänguseaduse § 6 lg 3, § 7 lg 1 ja 3, § 8 lg 8, § 12 lg 2, § 18 lg 3 punkti 5, § 20 lg 1 punkti 2 ning lg 2 punkti 7 ja § 23 ning Loteriiseaduse § 8 lg 2 punkti 1 ja § 13 punkti 3, samuti kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 23. augusti 2001 määrusega nr 34 kinnitatud Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse punkti 2.1.8,

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Delegeerida Hasartmänguseaduse ja Loteriiseaduse alusel linnavalitsuse pädevusse kuuluvate toimingute sooritamine Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale kooskõlastatult mängukoha- või loteriipiletite levitamise piirkonna järgse linnaosa vanemaga.

 

2. Määrus jõustub 2. septembril 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär