Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ühissõidukipeatuste nimede muutmine
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2002 määrus number 76
Jõustumine:01.07.2002
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2002 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

26. juuni 2002 nr 76

 

Ühissõidukipeatuste nimede muutmine

 

 

Lähtudes Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 7 ja § 10 lg 2 p 6, Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3.3 ja Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ning Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti ettepanekutest,

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta ühissõidukipeatuste nimed alljärgnevalt:

1.1 Pärnu maanteel ja Männiku tee alguses paikneva peatuse senine nimi – Silikaadi, uus nimi – Risti;

1.2 Tondi tänaval paikneva peatuse senine nimi – Internaadi, uus nimi – Marsi.

 

2. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil kindlustada ühissõidukipeatuste tähistel seniste nimede asendamine uute nimedega.

 

3. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

 

4. Määrus jõustub 1. juulil 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär