Tallinna Linnavalitsus 19.06.2002 määrus number 70.
Tallinna Botaanikaaia põhimääruse kinnitamine

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine