Tallinna Linnavalitsus 19.06.2002 määrus number 70.
Tallinna Botaanikaaia põhimääruse kinnitamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Botaanikaaia ümberkorraldamine Tvk o 195 02.05.2002 02.05.2002
2 Linnavolikogu pädevuse delegeerimine Tvk m 14 06.05.1999 01.06.1999
3 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996