Tallinna Linnavalitsus 19.06.2002 määrus number 70.
Tallinna Botaanikaaia põhimääruse kinnitamine

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Munitsipaalasutuse Tallinna Botaanikaaed põhikirja kinnitamine Tlv m 39 16.06.1995 16.06.1995