Tallinna Linnavalitsus 19.06.2002 määrus number 69.
Tänavanime muutmine ning tänava leviala muutmine Põhja-Tallinnas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna kohanimede määramise korra kinnitamine Tvk m 46 18.09.1997 01.10.1997