Tänavanime muutmine ning tänava leviala muutmine Põhja-Tallinnas

Tallinna Linnavalitsus 19.06.2002 määrus number 69
jõustumine 24.06.2002

Redaktsiooni kehtivus 24.06.2002 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

19. juuni 2002 nr 69

 

Tänavanime muutmine ning tänava leviala muutmine Põhja-Tallinnas

 

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktidest 1.5.5 ja 2.3.2 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Põhja-Tallinna Halduskogu ettepanekud

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

1. Muuta vastavalt käesoleva määruse lisale Kalamaja asumis:

1.1 Kalasadama tänava nime osaliselt ja määrata tänava lõigule, mis on paralleelne Kalaranna tänavaga ja on lisal tähistatud positsioon ühega nimi Võrgu tänav, taastades selliselt tänava ajaloolise nime;

1.2 osaliselt Kalasadama, lisal positsioon kahega tähistatud tänava leviala, ning määrata tänava uueks levialaks teelõik, mis algab Põhja puiestee ja Suur-Patarei tänava ristumiskohalt ning kulgeb kirde ja siis ida suunas kuni linnahallini.

 

2. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil muuta senise Kalasadama tänava kuus aadressi Võrgu tänava alusel tähtajaga 6. november 2002.

 

3. Põhja-Tallinna Valitsusel kindlustada Võrgu ja Kalasadama tänava alguses ning lõpus uute tänavasiltide paigaldamine ja omanike poolt uute numbrimärkide paigaldamine 6. jaanuariks 2003.

 

4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

 

5. Määrus jõustub 24. juunil 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa