Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime muutmine ning tänava leviala muutmine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 19.06.2002 määrus number 69 [RT IV, 16.08.2013, 23]
Jõustumine:24.06.2002
Redaktsiooni kehtivus:24.06.2002 - ... [RT IV, 16.08.2013, 23]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

19. juuni 2002 nr 69

 

Tänavanime muutmine ning tänava leviala muutmine Põhja-Tallinnas

 

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktidest 1.5.5 ja 2.3.2 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Põhja-Tallinna Halduskogu ettepanekud

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

1. Muuta vastavalt käesoleva määruse lisale Kalamaja asumis:

1.1 Kalasadama tänava nime osaliselt ja määrata tänava lõigule, mis on paralleelne Kalaranna tänavaga ja on lisal tähistatud positsioon ühega nimi Võrgu tänav, taastades selliselt tänava ajaloolise nime;

1.2 osaliselt Kalasadama, lisal positsioon kahega tähistatud tänava leviala, ning määrata tänava uueks levialaks teelõik, mis algab Põhja puiestee ja Suur-Patarei tänava ristumiskohalt ning kulgeb kirde ja siis ida suunas kuni linnahallini.

 

2. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil muuta senise Kalasadama tänava kuus aadressi Võrgu tänava alusel tähtajaga 6. november 2002.

 

3. Põhja-Tallinna Valitsusel kindlustada Võrgu ja Kalasadama tänava alguses ning lõpus uute tänavasiltide paigaldamine ja omanike poolt uute numbrimärkide paigaldamine 6. jaanuariks 2003.

 

4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

 

5. Määrus jõustub 24. juunil 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa