Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 12.06.2002 määrus number 67 [RT IV, 16.08.2013, 46]
Jõustumine:17.06.2002
Redaktsiooni kehtivus:17.06.2002 - ... [RT IV, 16.08.2013, 46]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

 

Tallinn

12. juuni 2002 nr 67

 

Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas

 

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Haabersti Linnaosa Valitsuse ettepanekud,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

1. Määrata Mustjõe asumis Humala tn, Mustjõe tn, Rõika tn ja Paldiski mnt vahelise ala detailplaneeringuga ettenähtud tänavale nimi Mustjuure tänav vastavalt määruse lisale 1.

 

2. Määrata Haabersti asumis Mõisapõllu tn, Paldiski mnt ja Vabaõhumuuseumi tee vahelise maa-ala detailplaneeringuga ettenähtud tänavale nimi Mõisa tänav vastavalt määruse lisale 2.

 

3. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil määrata:

3.1 uued aadressid Mustjuure tänava alusel;

3.2 aadresside muutmine Paldiski mnt 102 kinnistu jagamisest tulenevalt.

 

4. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

 

5. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

 

6. Määrus jõustub 17. juunil 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Lisa 1
Lisa 2