Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 29.05.2002 määrus number 54 [RT IV, 16.08.2013, 21]
Jõustumine:03.06.2002
Redaktsiooni kehtivus:03.06.2002 - ... [RT IV, 16.08.2013, 21]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

 

Tallinn

29. mai 2002 nr 54

 

Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

 

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Haabersti Linnaosa Halduskogu ettepaneku,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

1. Määrata Vismeistri asumis, Vana-Rannamõisa tee 30b ja 30c kruntide detailplaneeringuga endise Trahteri kinnistu maa-alale ettenähtud tänavale nimi Trahteri tänav vastavalt määruse lisale.

 

2. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil määrata Trahteri tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

 

3. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

 

4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

 

5. Määrus jõustub 3. juunil 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa