Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tasandusklasside moodustamine Sõle Gümnaasiumis
Tallinna Linnavalitsus 29.05.2002 määrus number 57
Jõustumine:03.06.2002
Kehtetuks tunnistamine:28.03.2011
Redaktsiooni kehtivus:03.06.2002 - 28.03.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 23.03.2011 nr 48, jõustumine 28.03.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

 

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

29. mai 2002 nr 57

 

Tasandusklasside moodustamine Sõle Gümnaasiumis

 

 

Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lg 4, § 21 lg 41 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ning Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 määruse nr 14,

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Moodustada Sõle Gümnaasiumis tasandusklassid õpiraskustega laste õpetamiseks alates 1. septembrist 2002.

 

2. Teha Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 1999 määrusega nr 110 kinnitatud Sõle Gümnaasiumi põhimääruses alljärgnevad muudatused:

2.1 täiendada punki 4.1 sõnadega: „ning tasandusklassid“;

2.2 täiendada punkti 5.7 lausega: „Tasandusklassis on klassi täituvuse ülemine piirnorm 16 õpilast.“;

2.3 täiendada punkti 6.1 lausega: „Tasandusklassi võetakse õpilased hälvikute nõustamiskomisjoni otsuse ning vanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel.“.

 

3. Määrus jõustub 3. juunil 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär