Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnaelanike küsitluse läbiviimine
Tallinna Linnavolikogu 30.05.2002 otsus number 240
Jõustumine:30.05.2002
Redaktsiooni kehtivus:30.05.2002 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

Tallinn

30. mai 2002 nr 240

Linnaelanike küsitluse läbiviimine

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 lg 2 p 2 ja § 15 lg 2 ning linnavolikogu 16. mai 2002 määrusega nr 32 kinnitatud Linnaelanike küsitluse läbiviimise korra punktidest 2.2 ja 2.3,

Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Viia 28.-30. juunil 2002 läbi linnaosade küsitluspunktides linnaelanike küsitlus.

 

2. Linnaelanikele esitatav küsimus on: "Kas Harju tänava Niguliste kiriku poolne külg peaks säilima praegusel kujul haljasalaks korrastatuna?".

 

3. Linnavalitsusel katta linnaelanike küsitluse kulud reservfondist.

 

4. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees