Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 08.05.2002 määrus number 46 [RT IV, 16.08.2013, 28]
Jõustumine:13.05.2002
Redaktsiooni kehtivus:13.05.2002 - ... [RT IV, 16.08.2013, 28]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

8. mai 2002 nr 46

 

Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

 

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Pirita Linnaosa Halduskogu ettepaneku,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

1. Määrata vastavalt käesoleva määruse lisale Kose asumis Vabaõhukooli tee 68 krundi detailplaneeringuga ettenähtud tänavatele nimed järgmiselt:

1.1 Hunditubaka tee;

1.2 Karukella tee;

1.3 Pune tee.

2. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil määrata käesoleva määrusega kinnitatud tänavanimede alusel moodustatavate kruntide aadressid vastavalt krundijaotuskava esitamisajale.

3. Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine ning krundi omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

4. Määrus avaldada ajalehes, milles linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

5. Määrus jõustub 13. mail 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa