Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Aktile viitab
 
Tlv m 19.06.2002 nr 70
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Botaanikaaia ümberkorraldamine
Tallinna Linnavolikogu 02.05.2002 otsus number 195
Jõustumine:02.05.2002
Redaktsiooni kehtivus:02.05.2002 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

Tallinn

2. mai 2002 nr 195

 

Tallinna Botaanikaaia ümberkorraldamine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, Tallinna põhimääruse § 52 lg 1 ja lg 7 ja Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 5 lg 1 ja § 6 lg 1,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Korraldada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti hallatav asutus Tallinna Botaanikaaed ümber teadus- ja arendusasutuseks.

2. Tallinna Linnavalitsusel kinnitada teadus- ja arendusasutuse Tallinna Botaanikaaed põhimäärus.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees