Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõidukite tasulise parkimise korra muutmine
Tallinna Linnavolikogu 04.04.2002 määrus number 23
Jõustumine:15.04.2002
Kehtetuks tunnistamine:02.02.2003
Redaktsiooni kehtivus:15.04.2002 - ...

KEHTETU:
Tvk m 30.01.2003 nr 9 jõust. 02.02.2003

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

Tallinn

4. aprill 2002 nr 23

Sõidukite tasulise parkimise korra muutmine

 

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3, Liiklusseaduse § 50 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 3,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta linnavolikogu 23. septembri 1999 määrusega nr 32 kinnitatud sõidukite tasulise parkimise korda alljärgnevalt:

1.1 täiendada korda punktiga 2.4.6 järgmises sõnastuses:

“2.4.6 mobiilside operaatori kinnitus antud sõiduki parkimise kohta antud tasulisel parkimisalal“;

1.2 muuta punkti 2.5 ja sõnastada see järgmiselt:

“2.5 Nõuetekohaselt kustutatud ühekordne parkimispilet, parkimisautomaadi pilet, mobiilside kaudu tasulist parkimist tõendav kleebis, parkimise kuukaart või linnavalitsuse poolt väljastatud parkimise soodusluba tuleb paigaldada valveta tasulises parkimiskohas parkimise alguses vahetult sõiduki esiklaasi või kõnniteepoolse esiukseklaasi taha, väljastpoolt täies ulatuses nähtavana ja loetavana. Nõuete mittetäitmine on võrdsustatud parkimistasu maksmata jätmisega ja on karistatav. Parkimiskohaautomaat peab olema käivitatud, selle osuti automaadi skaalal ei tohi näidata parkimisaja lõppu“.

2. Määrus jõustub 15. aprillil 2002.

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees