Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine
Tallinna Linnavalitsus 13.02.2002 määrus number 16 [RT IV, 16.08.2013, 10]
Jõustumine:18.02.2002
Redaktsiooni kehtivus:18.02.2002 - ... [RT IV, 16.08.2013, 10]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

13. veebruar 2002 nr 16

 

Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

 

 

Lähtudes Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 7 ja § 10 lg 2 p 6, Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3.3 ja Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ning Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti ettepanekust,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

 

1. Määrata Peterburi teele, Ülemiste ja Vesse autobussipeatuste vahele, Jüriöö pargi juurde ehitatud ühissõidukipeatuse nimeks Jüriöö park vastavalt määruse lisale 1.

2. Määrata Pärnu maanteele, Värsi tänavaga ristumise piirkonda planeeritud ühissõidukipeatuse nimeks Värsi vastavalt määruse lisale 2.

3. Muuta Kakumäe teel paikneva Kammelja ühissõidukipeatuse nime ja määrata uueks nimeks Landi vastavalt määruse lisale nr 3.

4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

5. Määrus jõustub 18. veebruaril 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3