Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra muutmine

Tallinna Linnavalitsus 06.02.2002 määrus number 14
jõustumine 11.02.2002
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus 11.02.2002 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

6. veebruar 2002 nr 14

 

Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra muutmine

 

 

Lähtudes Korteriühistuseaduse § 16 lg 1 ja 4, Korteriomandiseaduse § 8 ja § 20, Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse § 9 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 27. juuni 1996 määruse nr 18 “Vara erastamisest omandireformi reservfondi laekuva raha kasutamise kord“ punktist 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2001 määruse nr 114 punktist 2,

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud korteriühistute asutamise ja elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korda ja sõnastada korra punkt 3 järgmiselt:

“3. Käesolevas korras sätestatud toetusi eraldatakse ühekordselt ja juhul, kui elamus asuvate eluruumide erastamise kohustatud subjektiks oli Tallinna linn, punktis 1.3 nimetatud toetust eraldatakse olenemata sellest, kes oli eluruumide erastamise kohustatud subjektiks.“.

 

2. Määrus jõustub 11. veebruaril 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär