Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
11.02.2002- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra muutmine
Tallinna Linnavalitsus 06.02.2002 määrus number 14
Jõustumine:11.02.2002
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:11.02.2002 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

6. veebruar 2002 nr 14

 

Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra muutmine

 

 

Lähtudes Korteriühistuseaduse § 16 lg 1 ja 4, Korteriomandiseaduse § 8 ja § 20, Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse § 9 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 27. juuni 1996 määruse nr 18 “Vara erastamisest omandireformi reservfondi laekuva raha kasutamise kord“ punktist 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2001 määruse nr 114 punktist 2,

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud korteriühistute asutamise ja elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korda ja sõnastada korra punkt 3 järgmiselt:

“3. Käesolevas korras sätestatud toetusi eraldatakse ühekordselt ja juhul, kui elamus asuvate eluruumide erastamise kohustatud subjektiks oli Tallinna linn, punktis 1.3 nimetatud toetust eraldatakse olenemata sellest, kes oli eluruumide erastamise kohustatud subjektiks.“.

 

2. Määrus jõustub 11. veebruaril 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär