Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 16.01.2002 määrus number 2 [RT IV, 16.08.2013, 17]
Jõustumine:21.01.2002
Redaktsiooni kehtivus:21.01.2002 - ... [RT IV, 16.08.2013, 17]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

16. jaanuar 2002 nr 2

Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Mustamäe Linnaosa Halduskogu ettepaneku,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Määrata vastavalt käesoleva määruse lisale Kadaka asumis, Kadaka tee 74e, 74f ja 76e kinnistute maa-ala detailplaneeringuga ettenähtud tänavale nimi Akadeemia tee, millega pikendatakse olemasoleva Akadeemia tee nime leviala.

 

2. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil muuta planeeritud tänava äärde jäävad Kadaka tee aadressid Akadeemia tee nime alusel vastavalt krundijaotuskava esitamisajale.

 

3. Mustamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide või tänavanimega suunaviitade paigaldamine tänava alguses ja lõpus ning hoonete omanike poolt uute numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava pikenduse ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

 

4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

 

5. Määrus jõustub 21. jaanuaril 2002.

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa