Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kesklinna väikekohtadele nimede määramine
Tallinna Linnavalitsus 12.12.2001 määrus number 132 [RT IV, 16.08.2013, 44]
Jõustumine:17.12.2001
Redaktsiooni kehtivus:17.12.2001 - ... [RT IV, 16.08.2013, 44]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

12. detsember 2001 nr 132

Kesklinna väikekohtadele nimede määramine

 

Lähtudes Kohanimeseaduse § 16 lg 2 ja lg 4, § 24 lg 1, Vabariigi Valitsuse seaduse § 106 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni, Tallinna Kesklinna Halduskogu ning Siseministeeriumi haldusalas oleva kohanimenõukogu seisukoha ja siseministri nõusoleku,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Määrata Vanalinna asumi seniste põhi- ja rööpnimedega väikekohtadele nimed vastavalt määruse lisale järgmiselt:

1.1 Vabaduse väljaku, Komandandi tee, Toompea tn ja Kaarli pst vahelisele haljasalale nimi Harjumägi;

1.2 Rannamäe tee ja Põhja pst äärse trammiliini vahelisele haljasalale aadressiga Rannamäe tee 11 nimi Rannamägi;

1.3 Falgi tee ja Hirve pargi vahelisele haljasalale nimi Lindamägi;

1.4 Vabaduse väljakult Komandandi teele suunduva trepi nimeks Mayeri trepp;

1.5 Pika tn ja Pühavaimu tn ristmiku alale ajaloolise Suurgildi hoone ees nimi Suurgildi plats.

2. Määrata Vanalinna asumis, Pärnu mnt, Viru tn ja Valli tn vahelisele haljasalale aadressiga Viru tn 26 põhinimi Virumägi ja rööpnimi Musumägi vastavalt määruse lisale.

3. Teha ettepanek Harju maavanemale tunnistada kehtetuks Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 16. mai 1989 otsuse nr 139 lisa 1 punktid 6, 15, 17, 24, 29 ja 36 ning lisa 2.

4. Kesklinna Valitsusel korraldada Vanalinna asumi ja sellega piirneva lähiala väikekohtadesse ametliku nimega tähiste paigaldamine vastavalt väikekohtade nimistule määruse lisas.

5. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

6. Määrus jõustub 17. detsembril 2001.

 

Tõnis Palts

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa